Meny

Svenska institutet Alexandria, Egypten

Svenska Institutet Alexandria

Lokaltid Alexandria
06:32
02 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Swedish Institute Alexandria

Svenska Institutet I Alexandria har flyttat

07 mar 2019

Verksamheten i Alexandria är sedan den 18 mars 2019 avslutad. Institutet är sedan dess Stockholmsbaserat och kommer senare att flytta till annan ort i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.

Nyheter