Ambassadens personal

E-post till personalen adresseras enligt modellen fornamn.efternamn@gov.se. Frågor om pass etc besvaras via ambassadens telefonnummer +45 33 36 03 70, ej via enskilda medarbetares direktnummer.

Charlotte  Wrangberg Ambassadör

Sven Östberg Ministerråd

Helena Melin Hultgren Ambassadråd

Glenn Vestergaard Slaikjär Social secretary
Tel. (direktnr.): +45 33 36 03 90

Sanna Holmqvist Kommunikationsansvarig, presskontakt
Tel. (direktnr.): +45 33 36 03 80
Mobil +45 30 53 17 54

Wivianne Hult Handläggare

Jan Frederiksen Konsulär handläggare

Birgitta Odén Fangreus Kassör/administratör

Morten Dyring Chaufför

Carl David Philipson Försvarsattaché (resident i Norge samt sidoackrediterad till Danmark och Island)
+47 24 11 42 13

Lena Östling Assistent till försvarsattachén
+47 24 11 42 23

Senast uppdaterad 04 maj 2021, 10.49