Ambassadens personal

E-post till personalen adresseras enligt modellen fornamn.efternamn@gov.se. Frågor om pass etc besvaras via ambassadens telefonnummer +45 33 36 03 70, ej via enskilda medarbetares direktnummer.

Charlotte Wrangberg Ambassadör

Anders Carlsson Ministerråd

Helena Melin Hultgren Ambassadråd

Glenn Vestergaard Slaikjär Social secretary och konsulär handläggare

Andreas Ivansson Kommunikationsansvarig

Wivi-Anne Hult Handläggare

Matilda Hagström Kassör och administratör

Pernilla Persson Receptionist/administrativ assistent

Thomas Holm Deleurang Chaufför och vaktmästare

Carl David Philipson Försvarsattaché (resident i Norge samt sidoackrediterad till Danmark och Island)
Telefon: +47 24 11 42 13

Julia Syrén Försvarsassistent
Telefon: +47 24 11 42 23

Senast uppdaterad 05 sep 2022, 14.55