Danske Torpare

Danske Torpare är en förening för danskar som äger en fastighet för fritidsändamål i Sverige.

Föreningen, som grundades 1980, bedriver bland annat utbildning och rådgivning för sina mer än 10 000 medlemmar. Läs mer på Danske Torpares webbplats.

Senast uppdaterad 26 feb 2020, 10.42