Ingen praktikplats våren 2021

27 aug 2020

Sveriges ambassad i Köpenhamn kommer inte erbjuda praktikplats under våren 2021.

På grund av den rådande situationen kring COVID-19 och de osäkerheter som är inför hösten och framöver, har Utrikesdepartementet beslutat att inte ta emot praktikanter vid utlandsmyndigheterna våren 2021.

Sveriges ambassad i Köpenhamn ser fram emot att ta emot ansökningar så snart det låter sig göras igen.
I våras beslutade UD att inte erbjuda praktikplatser vid utlandsmyndigheterna under hösten 2020 och nu gäller detta alltså även våren 2021.

Generellt om praktikplatser
Sveriges ambassad i Köpenhamn tar normalt emot en praktikant varje vår- respektive hösttermin. Praktikanten medverkar i ambassadens politiska, ekonomiska och handelspolitiska rapportering samt i handläggningen av bilaterala ärenden mellan Sverige och Danmark. Dessutom deltar praktikanten i planering och genomförande av ambassadens näringslivs-, kultur- och Sverigebildsfrämjande projekt och evenemang, samt bidrar till kommunikationsinsatser med fokus på sociala medier. Insikt ges också i de konsulära arbetsuppgifterna.

Praktikanten ska vara svensk medborgare och studera vid universitet eller högskola, samt ha ett stort intresse för nordiska frågor och EU-frågor, Sverigeinformation och kommunikation.
Senast uppdaterad 27 aug 2020, 15.02