Meny

Angående COVID-19 samt Danmarks in- och utreseregler

17 mar 2020

Här hittar du information om COVID-19 samt in- och utreseinformation för Danmark.

Danmark stänger gränserna

Från och med den 14 mars kl. 12.00 stänger Danmark sina gränser. Gränskontrollen innebär att: 

Icke-danska medborgare som vill resa in i Danmark kan förvänta sig att nekas inresa vid den danska gränsen, däribland flygplatserna, med mindre de har ett nödvändigt ärende. 

Danmark har öppnat gränserna, med restriktioner, för resande från Tyskland, Island och Norge.

Resande på väg hem till Sverige, som har bilen parkerad vid CPH Airport, vänligen se information här.

Danska myndigheter nämner som exempel på giltiga skäl för inresa eller genomresa:

 • Personer som bor eller arbetar i Danmark, inklusive egenföretagare som arbetar i Danmark.
 • Personer med giltigt men ännu inte använt arbetstillstånd i Danmark, om han eller hon reser in för att arbeta i Danmark.
 • Människor som måste leverera varor eller tjänster till Danmark eller varor ut från Danmark, däribland också personer som i verksamhetssyfte ska föra ut varor från Danmark i personbil.
 • Äkta makar, sambor, föräldrar och barn till en dansk medborgare bosatt i Danmark, eller till en i Danmark bosatt utländsk medborgare, under förutsättning att den inresande utländske familjemedlemmen i övrigt lagligen kan resa in i Danmark.
 •  Äkta makar, sambor och barn till en dansk medborgare, bosatt i utlandet, och som reser in i sällskap med den danske make/makan/sambon, för en kortvarig vistelse i Danmark under covid 19-krisen (det kan t.ex vara, att den berörda familjen, som bor och arbetar i utlandet, under en period under coronakrisen önskar att tillfälligt uppehålla sig i och arbeta från Danmark). Dessa utländska familjemedlemmar kan dock inte resa in, om syftet enbart är turism, semester eller t.ex besök hos vänner eller annan släkt än den ovan nämnda. Det är en förutsättning att den utländska familjemedlemmen i övrigt lagligen kan resa in i Danmark.
 • Personer som reser in i syfte att utöva umgängesrätt med minderåriga barn.
 • Personer som fungerar som primär vårdgivare för minderåriga barn i Danmark (kan vara f.d. fosterfamilj som inte ingår i kärnfamiljen).
 • Personer som besöker svårt sjuka eller döende familjemedlemmar i Danmark.
 • Personer som deltar i en pågående behandling hos hälsomyndigheterna i Danmark.
 • Personer som ska närvara vid en begravning i Danmark.
 • Personer som måste delta i en rättegång i Danmark.
 • Studenter i den mån utbildningsanstalter inte är stängda (och distansutbildning inte erbjuds).
 • Sjömän, som ska mönstra av eller på i Danmark i samband med besättningsskifte.
 • Besättningsmedlemmar för flyg, diplomater, offshore-arbetare eller andra persongrupper nämnda i Schengengränskodex bilaga VII. Däremot betraktas inte landlov för sjömän (se Schengengränskodex bilaga VII nr. 3) som ett nödvändigt ärende.
 •  Fler kriterier tillkom den 21 maj, som gäller från 25 maj. Läs mer om dessa här.

Pendlare från Tyskland och Sverige till Danmark, ska förvänta sig långa köer vid gränsövergångarna.

 

Mer information:
Dansk polis
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner

CPH Airport
https://www.cph.dk/flyinformation/indrejserestriktioner-i-lufthavnen

De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk https://politi.dk/corona

Övrig information:
Sundshedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriet 
Udenrigsministeriets hemsida

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD ResklarLäs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Folkhälsomyndighetens hemsida 

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se Utrikesdepartementets hemsida.

Senast uppdaterad 29 maj 2020, 15.32