Angående COVID-19 samt Danmarks in- och utreseregler

10 jul 2020

Här hittar du information om COVID-19 samt in- och utreseinformation för Danmark.

Från 21 april kommer Danmark gäller ändringar i inresereglerna till Danmark. Länder kategoriseras i olika färger, baserat på smittrycket i det aktuella landet. Kategoriseringen kommer uppdateras varje vecka.

Du hittar de kategoriseringar som gäller från 21/4 och en vecka framåt här.

Framöver kommer du hitta de aktuella kategoriseringarna på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk

Danmark har beslutat att öppna samhället stegvis, med start 21/4.
Du hittar information de kommande ändringarna på de danska myndigheternas gemensamma informationssida här

Detaljer om vilka ändringar som sker i de olika etapperna hittar du här

För vidare information om danska inreseregler, se de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk (även på engelska) eller ring hotline för inresefrågor, +45 7020 6044.

För alla inresor till Danmark, även transitresor genom eller via Danmark, finns olika krav kring tester, självisolering och särskilt ärende, med särskilda regler för boende i gränsregioner samt godstransporter. Du hittar all information på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk (även på engelska).

Listan över vad som räknas som särskilda ärenden, hittar du på danska myndigheternas hemsida coronasmitte.dk 

Vid ankomst till Danmark gäller krav på test och isolation, se vidare information här

Observera de särskilda krav som gäller flygresenärer till Danmark, se mer här 

Du hittar all information på coronasmitte.dk . Du kan också ringa dansk polis’ hotline för inresefrågor +45 7020 6044.

Observera, att ambassaden som svensk myndighet inte kan göra uttolkningar eller individuella bedömningar eftersom reglerna gäller annat lands lagstiftning. Vänligen ring hotline +45 7020 6044, om du inte hittar svar på dina frågor på coronasmitte.dk, för vidare rådgivning.

Restriktioner i danska samhället

Restriktioner som myndigheterna i Danmark infört för att dämpa smittspridningen av Covid-19, uppdateras löpande. Du hittar all information och kan hålla dig uppdaterad via de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk 

Övrig information
Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in.

Sveriges ambassad kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda ärenden eller utfärda intyg/tillstånd att resa in i Danmark, eftersom vi som svensk myndighet inte har rätt att intyga om innehållet i dansk lagstiftning. Om du inte hittar svar på din fråga på coronasmitte.dk, bör du kontakta dansk polis' hotline för vidare rådgivning.

Läs mer i ambassadens reseinformation (samma som appen UD Resklar).

Mer information
Har du frågor om turism och semester i Danmark, se Visit Denmark

Resande på väg hem till Sverige, som har bilen parkerad vid CPH Airport, vänligen se information här.

Dansk polis
https://politi.dk/

CPH Airport
https://www.cph.dk/flyinformation/indrejserestriktioner-i-lufthavnen

De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk

Övrig information:

Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriets hemsida

Sverige meddelade den 21 december införande av restriktioner för resor från Danmark. Du hittar mer i regeringens pressmeddelande här

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD ResklarLäs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se Utrikesdepartementets hemsida.

Senast uppdaterad 20 apr 2021, 09.36