Meny

Angående COVID-19 samt Danmarks in- och utreseregler

10 jul 2020

Här hittar du information om COVID-19 samt in- och utreseinformation för Danmark.

Sverige öppet land - men med restriktioner

Från 1 augusti kategoriserar de danska myndigheterna Sverige som öppet land för inresor till Danmark. Det betyder, att bofasta i Sverige får lov att resa in i Danmark om de har vad de danska myndigheterna anser vara särskilt ärende eller har bokat sex övernattningar (och kan visa dokumentation för det).

Bofasta i gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge kan resa in i Danmark utan att ha särskilt ärende eller bokade övernattningar, så länge deras regioner räknas som öppna.

Angående transit, gränshandel och endagsturer
Du får resa genom Danmark (transit) om du har ett särskilt ärende eller ska på semester i tredje land. Det gäller oavsett var du är bofast eller vilket transportmedel du använder.

Transit genom Danmark med gränshandel i Tyskland som mål (t.ex Puttgarden), räknas inte som särskilt ärende, vilket gör att det inte är tillåtet för personer som är bofasta i andra regioner än gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge. Du hittar mer information om transitregler här.

Du hittar all information om vad som räknas som särskilt ärende, dokumentation, transitregler och annat på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk

Du kan också ringa dansk polis' hotline för inresefrågor, +45 7020 6044.

Danska myndigheter uppdaterar information och kategoriseringar av regioner och länder varje torsdag, de nya reglerna börjar sedan gälla påföljande lördag. Håll sig uppdaterad via ovan länk.

Så här fungerar de danska kategoriseringarna av öppna respektiva karantänländer/regioner

Danmark tillämpar olika regler för inresa i landet beroende på om bosättningslandet/regionen kategoriseras som ett karantänland/region eller ett öppet land/region. Kategoriseringen görs utifrån aktuellt smittryck. Listan över vilken kategori ett land eller region räknas till uppdateras varje torsdag, och blir gällande från följande lördag. Du hittar listan över länder, regioner och hur de kategoriseras på danska polisens hemsida.

Om du reser in från ett karantänland
När ett land (eller region i vissa fall, se nedan) kategoriseras som karantänland innebär det, att inresa i Danmark inte är tillåten, om det inte finns särskilda skäl. För aktuell lista över särskilda skäl, se den danska polisens riktlinjer för inresa från karantänland. Begreppet "karantänland" betyder, att landet i fråga är satt i karantän av Danmark. Det betyder alltså inte, att inresande från ett sådant land ska sitta i karantän i Danmark. Det betyder inte heller, att man får lov att resa in från ett sådant land på villkor att man sätter sig i karantän. Inresa från karantänländer tillåts enbart om man har särskilda skäl.

Om du reser in från ett öppet land
Även för länder (eller regioner i vissa fall, se nedan) som kategoriseras som öppna, finns villkor för att inresa ska tillåtas, se danska polisens riktlinjer för inresa från öppet land.

Regional ordning
För de nordiska länderna tillämpas en regional ordning, vilket innebär att det istället är ländernas regioner som klassas som öppna respektive karantänregioner (för de fall då bosättningslandet är kategoriserat som karantänland) och samma regler gäller som för öppna respektive karantänländer. Du hittar kartan över vilka regioner som är öppna respektive karantänregioner på danska polisens hemsida. För Sverige gäller dessutom en särskild ordning för gränsregionerna Skåne, Halland och Blekinge.  Se mer i danska polisens riktlinjer för inresa från gränsregionerna.

Transitresor
När det gäller transitresor genom Danmark ställer den danska polisen särskilda krav. Se  mer i danska polisens riktlinjer för transit.

Övrig information
På danska polisens hemsida hittar du aktuell kategorisering av länder och regioner, information om särskilda skäl för inresa samt regler för transitresor; coronasmitte.dk
För vidare rådgivning kan du ringa den danska polisens hotline för resefrågor, +45 7020 6044.
Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in.

Sveriges ambassad kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda ärenden eller utfärda intyg/tillstånd att resa in i Danmark, eftersom vi som svensk myndighet inte har rätt att intyga om innehållet i dansk lagstiftning. Om du inte hittar svar på din fråga på coronasmitte.dk, bör du kontakta dansk polis' hotline för vidare rådgivning.

Läs mer i ambassadens reseinformation (samma som appen UD Resklar).

Mer information
Har du frågor om turism och semester i Danmark, se Visit Denmark

Resande på väg hem till Sverige, som har bilen parkerad vid CPH Airport, vänligen se information här.

Dansk polis
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

CPH Airport
https://www.cph.dk/flyinformation/indrejserestriktioner-i-lufthavnen

De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk

Övrig information:
Sundshedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriet 
Udenrigsministeriets hemsida

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD ResklarLäs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

 

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se Utrikesdepartementets hemsida.

Senast uppdaterad 31 jul 2020, 09.29