Meny

Angående COVID-19 samt Danmarks in- och utreseregler

17 mar 2020

Här hittar du information om COVID-19 samt in- och utreseinformation för Danmark.

Danmark stänger gränserna

Från och med den 14 mars kl. 12.00 stänger Danmark sina gränser. Gränskontrollen gäller till den 13 april och innebär att: 

Icke-danska medborgare som vill resa in i Danmark kan förvänta sig att nekas inresa vid den danska gränsen, däribland flygplatserna, med mindre de har ett nödvändigt ärende. 

Icke-danska medborgare som behöver resa via eller genom Danmark för att komma hem - exempelvis svenska resenärer som varit utomlands - anses ha ett nödvändigt skäl för inresa. Detsamma gäller transit på flygplats. Resande som har bilen parkerad vid CPH Airport, vänligen se information här.

Icke-danska medborgare som vill resa in i Danmark med t.ex tåg, buss eller bil, för vidare resa utomlands, t.ex med flyg, nekas inresa om de inte har ett nödvändigt ärende. Observera att transitresa genom eller via Danmark går bra, om man behöver det för att ta sig hem (se ovan).

Danska myndigheter nämner som exempel på giltiga skäl för inresa eller genomresa:

  • Personer som bor eller arbetar i Danmark, inklusive egenföretagare som arbetar i Danmark.
  • Människor som måste leverera varor till Danmark eller varor från Danmark.
  • Personer som reser in i syfte att utöva umgängesrätt med minderåriga barn.
  • Personer som fungerar som primär vårdgivare för minderåriga barn i Danmark (kan vara f.d. fosterfamilj som inte ingår i kärnfamiljen).
  • Personer som besöker svårt sjuka eller döende familjemedlemmar i Danmark.
  • Personer som deltar i en pågående behandling hos hälsomyndigheterna i Danmark.
  • Personer som ska närvara vid en begravning i Danmark.
  • Personer som måste delta i en rättegång i Danmark.
  • Studenter i den mån utbildningsanstalter inte är stängda (och distansutbildning erbjuds inte).

En person som har ett giltigt men ännu inte använt arbetstillstånd i Danmark kommer att ha ett lovvärt syfte för sin inresa om han eller hon kommer in för att arbeta i Danmark.

Pendlare från Tyskland och Sverige till Danmark, ska förvänta sig långa köer vid gränsövergångarna.

Danska medborgare avråds från icke nödvändiga resor utanför landets gränser i en månad framöver.

Alla danska medborgare som befinner sig i utlandet, uppmanas nu att resa hem till Danmark.

Mer information:
Dansk polis
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner

CPH Airport
https://www.cph.dk/flyinformation/indrejserestriktioner-i-lufthavnen

De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk https://politi.dk/corona

Övrig information:
Sundshedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriet 
Udenrigsministeriets hemsida

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD ResklarLäs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Folkhälsomyndighetens hemsida 

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se Utrikesdepartementets hemsida.

Senast uppdaterad 30 mar 2020, 10.54