Stöd till Burkina Fasos parlament

13 jun 2018

Ett gemensamt avtal har undertecknats av Sverige, EU, Schweiz och Burkina Fasos parlament

Avtalet undertecknades också av det kanadensiska Parlamentscentret – en NGO som specialiserat sig på att stödja parlament i olika länder. Med stöd av kanadensiska parlamentscentret har Nationalförsamlingen i Burkina Faso tagit fram en strategi och en handlingsplan. För att sätta denna i verket bidrar nu de tre biståndsgivarna med finansiering över tre år. Parlamentscentrets roll är att leda och samordna arbetet. Syftet är att stärka parlamentet i dess roll som lagstiftare, att främja en fördjupad dialog med medborgarna och att hjälpa parlamentet i dess roll att kontrollera regeringen.

Senast uppdaterad 13 jun 2018, 09.29