Meny

Ett tillfälligt förbud mot resor till Brasilien med anledning av covid-19

20 mar 2020

Brasiliens regering har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Brasilien från EES-området, Island, Norge, Schweiz, Storbritannien, Australien, Iran, Japan, Malaysia, Sydkorea och Kina, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 23 mars och gäller till att börja med under 30 dagar.

Alla resor till Brasilien stoppas inte. Brasilianska medborgare och andra personer som är bosatta i Brasilien kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Brasilien. Inreseförbudet gäller därför exempelvis inte för diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Brasilien, såsom hälso- och sjukvårdspersonal samt personer som transporterar varor till Brasilien.

Vilka omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Brasilien från EES-området, Island, Norge, Schweiz, Storbritannien, Australien, Iran, Japan, Malaysia, Sydkorea och Kina.

Vilka personer är undantagna från inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte för:

 • brasilianska medborgare.
 • personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Brasilien.
  familjemedlemmar till brasiliansk medborgare (gäller makar, partner, söner, döttrar, föräldrar eller förmyndare).
 • utländsk medborgare med "Registro Migratório Nacional".
 • utländsk medborgare med avsikt att mellanlanda i Brasilien så länge denne inte lämnar flygplatsens internationella terminal(er).
 • undantagna utländska passagerare som mellanlandat i något av länderna som inreseförbudet gäller för.

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Brasilien. Detta kan till exempelvis gälla för 

 • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare.
 • personer som arbetar för den brasilianska regeringen eller har tillåtelse att inträda i landet av regeringen i landets intresse.
 • diplomatiska tjänstemän och vissa avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda.
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.
 • flyg med avsikt att tanka i Brasilien så länge passagerare som drabbas av inreseförbudet ej inträder i landet.

I undantagsfall kan en utländsk medborgare som befinner sig i ett av gränsländerna och måste korsa gränsen för att ta ett flyg tillbaka till sitt hemland få komma in i Brasilien med tillstånd från den federala polisen, förutsatt att personen går direkt till flygplatsen och har ett officiellt intyg från sin ambassad eller närmaste konsulat. Flygbiljetter måste även presenteras.

Om du har behov av transiteringsintyg enligt ovan från ambassaden, var vänlig kontakta oss per e-post (ambassaden.brasilia@gov.se). Inkludera information om flygtider, namn, personnummer, kopia av pass, kopia av reserutt och biljettkopia.
Senast uppdaterad 24 mar 2020, 12.37