Information om regler och restriktioner rörande COVID i Brasiliens olika delstater

15 apr 2020

Klicka på någon av länkarna nedan för att få tillgång till uppdaterad information och nyheter från ett antal brasilianska delstater om vidtagna åtgärder i samband med coronaviruspandemin (endast i undantagsfall på annat språk än portugisiska).

Länkarna omdirigerar dig till respektive delstats lokalregerings hemsida, där allmän information och riktlinjer gällande de restriktiva dekreten samt åtgärder som vidtagits delas. 

Delstaterna ansvarar själva för att uppdatera sina uppgifter. Om den delstat där du befinner dig saknas, var vänlig kontakta ambassaden.brasilia@gov.se så försöker vi hjälpa dig att hitta rätt uppgifter. 

Acre:

Government website:
https://agencia.ac.gov.br/?s=covid (latest news)

Alagoas:

Government website:
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/coronavirus (latest news) 

Amapá:

Government website:
https://www.portal.ap.gov.br/coronavirus (latest news)

Amazonas:

Government website:
http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/ (guidelines)

Bahia:

Government website: http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/ (guidelines)
http://www.secom.ba.gov.br/2020/03/152898/Entenda-as-medidas-de-combate-ao-coronavirus-na-Bahia.html

Ceará:

Government website:
https://www.saude.ce.gov.br/tag/coronavirus/ (guidelines)

Distrito Federal:

Government website:
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/16/coronavirus-confira-aqui-o-que-o-gdf-faz-para-combate-lo/ (guidelines & restrictions)

Espírito Santo:

Government website:
https://coronavirus.es.gov.br/ (guidelines)
https://coronavirus.es.gov.br/legislacao (restrictions) 

Goiás:

Government website:
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus (guidelines & restrictions)

Maranhão:

Government website:
https://www.corona.ma.gov.br/atos-normativos (guidelines)
https://www.corona.ma.gov.br/noticias (latest news)

Mato Grosso:

Government website:
http://www.mt.gov.br/-/14061088-veja-as-medidas-do-governo-no-combate-ao-coronavirus (latest news)

Mato Grosso do Sul:

Government website:
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=281 (guidelines)
www.coronavirus.ms.gov.br (latest news)

Minas Gerais:

Government website:
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/legislacoes (guidelines)
https://www.saude.mg.gov.br/coronahome(restrictions) 

Belo Horizonte city hall website:
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/informacoes-sobre-coronavirus-covid-19 (guidelines & restrictions)

Pará:

Government website:
http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/(guidelines)
https://agenciapara.com.br/noticias_busca.asp?BT_OK=buscar&selpagebusca=1&TXT_BUSCA=coronavirus (restrictions)

Paraíba:

Government website:
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/ (guidelines)
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/legislacao-covid-19v (restrictions)

Paraná:

Government website:
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha (latest news)

Pernambuco:

Government website:
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br (guidelines)
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/#medidas (restrictions)

Piauí:

Government website:
https://www.pi.gov.br/corona-virus/ (guidelines)
https://www.pi.gov.br/noticias/saiba-as-medidas-adotadas-pelo-governo-do-piaui-no-combate-ao-coronavirus/ (restrictions)

Rio de Janeiro:

Government website:
https://coronavirus.rj.gov.br/ (guidelines)
https://coronavirus.rj.gov.br/decretos/ (restrictions)

Rio de Janeiro city hall website:
http://prefeitura.rio/tag/coronavirus (guidelines & restrictions)

Rio Grande do Norte:

Government website:
http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=223456&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA (restrictions)

Natal city hall website:
https://natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-1264.html(guidelines)

Rondônia:

Government website:
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-n-24-919/ (latest website)

Roraima:

Government website:
http://portal.rr.gov.br/index.php/component/search/?searchword=coronavirus&searchphrase=all&Itemid=101 (latest news)

Santa Catarina:

Government website:
http://www.coronavirus.sc.gov.br/ (guidelines) 
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/decretos.html(restrictions)

São Paulo:

Government website:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/#inicio (guidelines)
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/quarentena (restrictions)

São Paulo city hall website:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=291730 (guidelines)
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/temas?busca=CORONAV%C3%8DRUS/COVID%2019%20(GERAL) (restrictions)

Sergipe:

Government website:
https://todoscontraocorona.net.br/decretos/ (guidelines)
https://todoscontraocorona.net.br/ (latest news)

Tocantins:

Government website:
https://saude.to.gov.br/cievs---centro-de-informacoes-estrategicas-de-vigilancia-em-saude/coronavirus-covid-19/decretos/ (guidelines)
https://saude.to.gov.br/vigilancia-em-saude/cievs---centro-de-informacoes-estrategicas-de-vigilancia-em-saude/noticias-e-eventos/ (latest news) 

Senast uppdaterad 15 apr 2020, 12.16