Regeringen förlänger inreseförbud för resor till Sverige

01 okt 2021

Inreseförbud till Sverige för personer bosatta i bland annat BiH.

Regeringen beslutade 28 oktober 2021 att förlänga inreseförbudet till Sverige, både från länder utanför och inom EU/EES, inklusive personer bosatta i BiH. Detta i enlighet med ministerrådets uppdaterade reserekommendation till EU:s medlemsstater med anledning av smittoläget. Förlängningen sker till och med 31 januari 2022, men kan komma att förlängas ytterligare.

Se vidare information på: 

Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES - Regeringen.se

Amendments to the entry ban for people travelling to Sweden from certain countries outside the EU/EEA - Government.se

Senast uppdaterad 01 okt 2021, 11.37