Meny

Nya avgifter för handläggning av migrationsärenden

20 dec 2019

Fr.o.m. 1 januari 2020 ändras avgifter för hantering av migrationsärendena vid utlandsmyndigheterna

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. Nya avgifter

Senast uppdaterad 20 dec 2019, 11.33