Meny

Sveriges anförande i FN:s säkerhetsråd under debatten om situationen i Bosnien och Hercegovina (BiH)

Den 7 november hölls den halvårsvisa debatten i FN:s säkerhetsråd om situationen i BiH. Rådet förnyade mandatet för den EU-ledda multinationella stabiliseringsstyrkan (EUFOR ALTHEA) i ytterligare ett år och diskuterade situationen i landet. I det nationella anförandet betonade Sverige att även om mycket hade uppnåtts på vägen mot ett fredligt och välmående Bosnien och Hercegovina så var det en resa som ännu inte nått sitt slut. Behovet av fortsatt fokus på EU-närmandet framhölls då EU-perspektivet förblir centralt för landets framtid.

I anförandet betonades vikten av att påskynda genomförandet av Reformagendan då reformtakten under året har avstannat. Åtgärder bör vidtas för socioekonomisk utveckling, att bekämpande av korruption och organiserad brottslighet, att tillförsäkra befolkningen dess grundläggande rättigheter samt för valreform.

Vidare underströk Sverige behovet av fortsatt försoning. Straffrihet och konsekvenserna av sexuellt-och könsbaserat våld som begåtts under kriget måste hanteras. Straffrihet hotar stabiliteten och social sammanhållning vilket i sin tur försvårar försoning. Resolution 2384, som antogs vid mötet, innehåller en hänvisning till Bosnien och Hercegovinas nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och Sverige betonade behovet av fullt genomförande av planen.

Sverige kommer fortsatt att stå sida vid sida och stödja Bosnien och Hercegovinas folk i arbetet mot förverkligandet av det Europeiska perspektivet och verka för ett välmående, fredligt, stabilt och jämlikt Bosnien och Hercegovina för alla dess invånare.

Senast uppdaterad 09 nov 2017, 15.42