Meny

Sverige stöttar KULT Institutet i att skapa unga ledare i BiH

I oktober skrev Marie Bergström, ansvarig för utvecklingssamarbetet, och Jasmin Bešić, verkställande direktör på KULT Institute, på ett avtal om att Sverige ska stötta institutet med 1 miljon €.

Stödet kommer gå till ett program som sträcker sig över tre år och som, genom olika typer av aktiviteter, är tänkt att nå ut till 5 000 ungdomar från hela landet. Det hela kommer att resultera i upp till 200 initiativ lanserade av unga ledare i samarbete med lokala myndigheter och lokala företag. Utöver det kommer omkring 40 ungdomar, med hjälp av en fond som stödjer entreprenörskap, uppmuntras till att starta egna företag. Det kommer också att upprättas en fond som kommer stödja mindre lokala initiativ och som kommer verka för ungas aktiva roll, framförallt vad gäller att handskas med miljöproblem. Hela programmet kommer att tillämpa ett rättighetsperspektiv samt främja jämställdhet, etnisk tolerans och icke-diskriminering.

Senast uppdaterad 17 okt 2017, 14.29