Meny

Sverige fortsätter stötta Kvinna till Kvinnas arbete för kvinnor i Bosnien-Hercegovina

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnor och civilsamhället i Bosnien-Hercegovina i över 20 år. Genom sitt stora nätverk av partnerorganisationer arbetar Kvinna till Kvinna för att förbättra kvinnors situation i landet, öka inflytandet i politiken och förbättra det rättsliga skyddet för kvinnor. Under senare år har mycket arbete även lagts ner på att se till att genus och jämställdhet inkorporeras i Bosnien-Hercegovinas arbete mot EU-medlemskap. 

I fredags skrevs beslut under här på ambassaden om att stötta projektet ”Women’s Dialogue Initiative. Genom detta projekt hoppas Kvinna till Kvinna kunna stärka kvinnors inflytande över politiskt beslutsfattande. Trots att det på pappret finns lagar och även politiska åtaganden för att skydda och främja jämställdhet är kvinnor fortfarande underrepresenterade inom politiken och det offentliga livet i Bosnien-Hercegovina. Kvinna till Kvinnas nya projekt går ut på att samordna en serie dialoger mellan kvinnor som är inblandade i politiskt, ekonomiskt eller socialt arbete på olika politiska nivåer. Genom att samla deras tankar, idéer och invändningar kring den politiska situationen och reformarbetet i landet och framföra dem till landets politiker hoppas man att kvinnors perspektiv kan få större plats i politiken.

Genom att stötta detta projekt hoppas ambassaden kunna fortsätta bidra till Sveriges feministiska utrikespolitik och främjandet av jämställdhet i Bosnien-Hercegovina.

Senast uppdaterad 09 okt 2017, 14.26