Meny

Svenska kadetter besöker Bosnien och Hercegovina (BiH) för att lära sig av erfarenheterna från fredsbevarande insatser

Resan var den tolfte av sitt slag och syftade till att ge kadetterna från MHS Halmstad en inblick i UNPROFOR:s fredsbevarande arbete under konflikten i Bosnien och Hercegovina på 90-talet. Under tio dagar i november besökte kadetterna Sarajevo, Mostar, Vareš och Srebrenica och följde i fotspåren av BA01 – den första svenska bataljonen som var närvarande i BiH under 90-talet.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/12/kadetter-foljer-i-bosnienkrigets-fotspar/

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 16.44