Val 2022

Röstmottagning i Bolivia 2022

Val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige sker i Sverige på valdagen den 11 september 2022. Om du är bosatt utomlands eller befinner dig utomlands när det är val kan du förtidsrösta. Du kan antingen förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet eller rösta på en ambassad eller ett konsulat.  De röstberättigade personerna som utvandrat har dock bara rösträtt i riksdagsvalet.

Ambassaden i La Paz kommer att vara öppen för val enligt nedan. Det kommer även att finnas information på ambassadens Facebook konto.

Du bör ta med dig en giltig id-handling när du röstar. Avsätt gärna gott om tid för att lämna din röst på ambassaden.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den, samt för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden upprättas inför varje val och grundar sig på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister.

Så här anmäler du dig till röstlängden
Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Flera personer i en familj kan anmäla sig på samma blankett. Blanketten hittar du via www.skatteverket.se och denna länk.
Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:
- anmäla dig till röstlängden eller
- anmäla ny adress när du flyttar under din boendetid i utlandet

Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kan du kontakta Skatteverket:
Tel: + 46 8 564 851 60

E-postformulär för frågor finns på www.skatteverket.se under kontakta oss.

Frågor om rösträtt och att rösta

Har du frågor om rösträtt och andra valrelaterade frågor kan du läsa mer på www.val.se. Där hittar du också kontaktuppgifter till Valmyndigheten

 

Senast uppdaterad 01 aug 2022, 17.22

FÖRTIDSRÖSTA

Välkommen att förstidsrösta på Sveriges ambassad, La Paz, under följande öppettider i slutet av augusti:

DATUM                                            TID

Fredag, 19 augusti           10:00 – 13:00

Söndag, 21 augusti          10:00 – 13:00

Måndag, 22 augusti          11:00 – 13:00

Tisdag, 23 augusti            10:00 – 13:00

Onsdag, 24 augusti           14:00 – 19:00

Torsdag, 25 augusti           14:00 – 19:00

Fredag, 26 augusti            10:00 – 13:00

BREVRÖSTA FRÅN UTLANDET

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, dvs skicka sin röst med posten.

För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten.

Material för brevröstning kommer också finnas på Sveriges ambassad, La Paz. Du får tidigast skicka din röst den 28 juli 2022. Poströsten måste skickas från utlandet för att den ska bli giltig och nå Valmyndigheten före valdagen.

Mer information: se Valmyndighetens hemsida (Rösta från utlandet - Valmyndigheten).

Sveriges ambassad, La Paz,  postadress: Avenida Arce 2631 Edificio Multicine, Piso 11, San Jorge, La Paz