Undantag för legalisering och apostille av vissa handlingar inom EU

11 mar 2019

Enligt en EU-förordning som främjar medborgares fria rörlighet är vissa officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa undantagna från legalisering och apostille inom EU från och med den 16 februari 2019.

Enligt EU-förordningen kan man för vissa av dessa handlingar begära ett flerspråkigt standardformulär för att undvika översättningskrav, och under alla omständigheter, måste en auktoriserad översättning som har gjorts i en av EU:s medlemsstater godtas. 

Undantaget från legalisering och apostille gäller endast officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat.

Senast uppdaterad 11 mar 2019, 15.31