Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

17 jan 2022

Inreseförbudet uppvisa till den 31 januari 2021 - Från och med den 6 februari 2021 måste utländska medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet uppvisa ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Testet får som huvudregel vara max 72 timmar gammalt. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet, med undantag för vissa kategorier av resenärer.

Mer information från Justitiedepartementet

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om inreseförbudet

Mer information om inreseförbudet på Polisens hemsida

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige

Vänligen observera att personer som ankommer till Sverige rekommenderas att isolera sig i minst sju dagar samt testa sig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande.

Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. (klicka på länken för mer information)

Senast uppdaterad 17 jan 2022, 16.19