Information med anledning av valet i Bolivia den 20 0ktober 2019

16 okt 2019

Den 20 oktober är det val i Bolivia. Inför och framförallt efter valdagen finns risk för oroligheter, i större städer som La Paz och Santa Cruz men även på andra håll. Sammandrabbningar kan förekomma mellan demonstranter och polis så undvik folksamlingar. Om vägblockader upprättas, försök inte passera utan välj alternativa vägar. Under valdagen kommer all inrikes kollektivtrafik att ligga nere och endast fordon med särskilt tillstånd tillåtas cirkulera. Vid resor i landet kring valdagen är det viktig att hålla sig informerad via lokala media om framkomlighet och eventuella oroligheter.