Information med anledning av valet i Bolivia den 18 oktober 2020

03 nov 2020

Valet i Bolivia den 18 oktober förlöpte utan oroligheter. I nuläget kan det dock finnas risk för vissa oroligheter i Santa Cruz men även på andra håll i landet relaterade till valets efterspel. Sammandrabbningar kan förekomma mellan olika grupper av demonstranter samt mellan demonstranter och polis så undvik folksamlingar. Om vägblockader upprättas, försök inte passera utan välj alternativa vägar. Vid resor i landet är det viktigt att hålla sig informerad via lokala media om framkomlighet och eventuella oroligheter.