FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna firar 70 år

10 dec 2018

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, slår FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter fast.

Den 10 december 2018 är det 70 år sedan som 48 länder samlades i Paris för att skriva under förklaringen, vilken påminner om att de universella mänskliga rättigheterna är odelbara, sinsemellan förstärkande och tillhör alla människor i alla länder.

Under de 70 år som FN-förklaringen funnits har respekten för mänskliga rättigheter ökat, men nu utmanas demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Detta ställer krav på dess försvarare att göra sina röster hörda och påminna beslutsfattare om sina åtaganden. Sverige har en stark ställning i dessa frågor - inte minst vad gäller kvinnors rättigheter och har därmed en bra grund att stå på för att sätta frågan ännu tydligare på den internationella dagordningen.

Följ oss på Facebook och på Twitter under de följande dagarna!

#Suecia #StandUp4HumanRights #Nobel4HumanRights

Senast uppdaterad 10 dec 2018, 11.39