Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige förlängs till och med den 31 mars de 2021

22 dec 2020

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har den 18 december beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 mars 2021.

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har den 18 december beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 mars 2021.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Beslutet om förlängning ligger i linje med kommissionens och ministerrådets rekommendationer om att låta inreseförbudet gälla ytterligare en tid.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen efter rekommendationer av kommissionen.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information.

https://polisen.se/  Government Press Release

Senast uppdaterad 22 dec 2020, 15.07