Det svenska konsultföretaget SWECO inleder designarbetet av ett storskaligt avloppsvattenreningsverk i La Paz

Idag undertecknade SWECOS internationella chef Jakob Fries ett kontrakt med Bolivias miljö- och vattenminister Carlos Ortuño för designen av ett storskaligt avloppsreningsverk för La Paz stad.

Arbetet finansieras genom Swedfund, och kommer att ta omkring 12 månader. Starten för designarbetet är ett första mycket viktigt steg mot den kommande byggnationen av avloppsvattenreningsverket, som finansieras av medel från Världsbanken i Bolivia. Arbetet med avloppsvattenreningsverket i La Paz är ett av ambassadens viktigaste främjarprojekt i linje med ambassadens uppdrag att verka för bredare relationer med Bolivia.

Länk till video från undertecknandeceremonin den 25 september i den nya regeringsbyggnaden Casa Grande del Pueblo

Tal av bolivias miljö- och vattenminister Carlos Ortuño

Senast uppdaterad 25 sep 2018, 10.48