Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och avser icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet trädde ikraft den 19 mars och gällde inledningsvis 30 dagar (till och med utgången av 17 april). Den 16 april beslutade regeringen att förlänga inreseförbudet till och med den 15 maj, och den 14 maj förlängdes inreseförbudet till och med den 15 juni, och efter det - till och med den 30 juni.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för EES-medborgare (inklusive medborgare i Andorra, Vatikanen, San Marino och Monaco), Schweiz, personer med uppehållstillstånd om syftet med inresan är att återvända till sitt hem samt personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare och varaktigt bosatta utlänningar.

Inreseförbudet omfattar heller inte personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Till exempel kan detta vara fallet för: 

  • hälso- och sjukvårdspersonal;
  • gränsarbetare;
  • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn i nödvändig utsträckning;
  • diplomatiska tjänstemän och vissa betalda konsulära tjänstemän och deras familjer och anställda;
  • kurirer i utländska stater;
  • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare;
  • transitpassagerare, om de inte går igenom en passkontroll;
  • personer med trängande familjeskäl;
  • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl;
  • Säsongsarbetare inom livsmedelsindustrin, exempelvis  bärplockning, mjölkproduktion, spannmålsskörd m.m.

Regeringens FAQ-sida hittar du mer information kring beslutet.

 

Beslut om inresa i varje enskilt fall beslutas av polismyndigheten som ansvarar för gränskontrollen. Om du har frågor kring gränspassage i just ditt fall, behöver du kontakta polisen på +46771141400.  Du kan också hitta många svar på polisens FAQ-sida

Senast uppdaterad 15 jun 2020, 13.04