Meny

Swedish Pacific Consul Conference i Canberra 1-2 november 2018

13 nov 2018

Ambassaden i Canberra ansvarar för elva länder och har ett omfattande nätverk av honorärkonsulat. Förutom åtta konsulat i samtliga australiska delstater finns även två konsulat i Nya Zeeland samt i Fiji, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Samoa, Tonga och Vanuatu.

Den 1-2 november stod ambassaden värd för en välmatad konsulskonferens med deltagande av sammanlagt 22 konsuler, vicekonsuler och konsulatspersonal. Konferensen var mycket efterlängtad mot bakgrund av att den senaste konferensen ägde rum 2013 och att konsulskretsen sedan dess har genomgått ett betydande generationsskifte. Konsulskonferenser är ett ovärderligt instrument för gemensam kompetensutveckling liksom för att svetsa samman konsulskretsen.

Den konsulära verksamheten var ett centralt tema för konferensen. Anita Lundquist från UD-KC ledde en beredskapsövning och Katja Lin redogjorde för verksamheten på svenska kyrkan i Melbourne. Det genomfördes workshops om konsulär ärendehantering och om frågor kring administration och redovisning. Därutöver avsattes betydande tid till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan konsulaten.

Övergripande prioriteringar i den handels- och Sverigefrämjande verksamheten samt konsulatens roll i främjandet diskuterades med Team Sweden Australia, med deltagande av Martin Ekberg, chef för Business Swedens kontor i Sydney, och Johan Lundström, ordförande i Swedish-Australian Chamber of Commerce.

Vid en mottagning i ambassadens Solanderträdgård utdelades Nordstjärneorden till honorärkonsulerna Aloma Johansson, Tonga och Neil Underhill, Fiji. Utrikesdepartementets förtjänstmedalj utdelades till vicekonsulerna Tinni Lindén, Wellington och Helena Fitzpatrick, Brisbane.

Deltagarna uttryckte efter konferensen stor uppskattning för arrangemanget och framhöll att det inte minst givit möjlighet att bättre lära känna sina kollegor och tillfälle att utbyta erfarenheter om konsulatens gemensamma utmaningar.  

Senast uppdaterad 13 nov 2018, 13.46