Ambassadens personal

På Sveriges Ambassad i Buenos Aires arbetar följande personer:

Torsten Ericsson
Ambassadör

Ulrika Grufman
Första ambassadsekreterare
Politik, handel, ekonomi, administration, press och kultur

Ulrika Wickelgren Moghimi
Första ambassadsekreterare
Administration, migration och konsulära frågor

Lars Bergström
Överste
Försvarsattaché (sidoackrediterad från Brasilia)

Linda Kotschack 
Handläggare
Konsulära ärenden och migration samt ambassadörens sekreterare

Facundo Ortiz 
Kommersiell handläggare
Handel och främjande

Diego Schulman
Kulturhandläggare
Kommunikation och kultur

Fabiana Moreno
Redovisnings- och ekonomihandläggare

Rubén Escobar
Receptionist

José Mezzina
Chaufför

Nicole Badylak
Praktikant

Senast uppdaterad 09 feb 2024, 09.00