Ambassadens personal

På Sveriges Ambassad i Buenos Aires arbetar följande personer:

Anders Carlsson 
Ambassadör

Ulrika Grufman
Första ambassadsekreterare
Politik, handel, ekonomi, administration, press och kultur

Ulrika Wickelgren Moghimi
Andra ambassadsekreterare
Administration, migration och konsulära frågor

Lars Bergström
Överste
Försvarsattaché (sidoackrediterad från Brasilia)

Linda Kotschack 
Handläggare
Konsulära ärenden och migration samt ambassadörens sekreterare

Facundo Ortiz 
Kommersiell handläggare
Handel och främjande

Diego Schulman
Kulturhandläggare
Kommunikation och kultur

Fabiana Moreno
Redovisnings- och ekonomihandläggare

Rubén Escobar
Receptionist

José Mezzina
Chaufför

Elma Pålsson
Praktikant

Senast uppdaterad 14 nov 2022, 10.24