Ändring i inreseförbudet för personer bosatta i Uruguay

20 sep 2021

Regeringen har beslutat att inkludera Uruguay på listan över länder undantagna från inreseförbudet. Beslutet gäller från och med den 20 september 2021 och innebär att personer bosatta i Uruguay undantas från inreseförbudet. Ändringen sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland som beslutades den 9 september 2021 baserat på uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC).

Pressrelease från Justitiedepartementet: Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES - Regeringen.se

Vänligen observera att inresande resenärer som inte är svenska medborgare även fortsättningsvis behöver uppvisa ett negativt covid-19-test som är max 72 timmar gammalt vid inresan eller EU:s covidintyg eller ett vaccinintyg utfärdat i ett s.k. godkänt land (se pressrelease ovan). För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats.

Resenären är ansvarig för att ta reda på inträdeskraven för landet för transitländer samt inresa till Schengenområdet. Du hittar mer information på respektive ambassads sida här på Sweden Abroad. Information om inreseregler i olika EU-länder återfinns även här. Sveriges ambassad kan inte ta ansvar för eventuella ytterligare krav från andra länder eller flygbolag.

Senast uppdaterad 20 sep 2021, 13.19