Sveriges närvaro i Angola förändras

28 jun 2022

Sveriges regering har den 3 november fattat beslut om att avveckla den svenska ambassaden i Luanda. Sverige har goda relationer med Angola, både med regeringen och andra aktörer, och det samarbetet kommer att fortsätta under nya former.

Svensk närvaro i Angola förändras i höst 

Så som ambassaden tidigare har meddelat i samband med det möte som ambassaden inbjöd till på ambassaden den 3 december, 2022, kommer ambassaden i Angola att behöva avvecklas under hösten 2022.

Sveriges närvaro i Angola kommer därför att förändras hösten 2022, som en följd av ett beslut den 3 november, 2021, av den svenska regeringen om att en ny ambassad i Dublin och ett nytt generalkonsulat i San Fransisco ska etableras och att därför kommer två svenska ambassader att behöva stängas, vilka är ambassaderna i Angola och Peru.

Den svenska ambassaden i Luanda ska därför nu avvecklas och vara stängd per den 15 oktober 2022, och helt slutligen stängas per den 31 oktober 2022. Svenska regeringen beslutade i mitten av april om att inrätta en post som ambassadör till Angola med placering på UD i Stockholm, vid enheten UD KSU, som kan tillträda vid ambassadens stängning, dvs den 1 november 2022. 

UD KSU är en enhet på UD, som har ett kansli för de Stockholmsbaserade ambassadörerna. Dessa Stockholmsbaserade ambassadörer är Sveriges företrädare i ett 30-tal länder, där Sverige inte har någon diplomatisk representation på plats och fr o m den 1 november 2022 inkluderas Angola i denna del av UD i Stockholm. Sändebuden har således sin bas i Stockholm, men gör regelbundet resor till de länder där de är ackrediterade. 

Den svenska lokala närvaron i Angola kommer att säkerställas genom ett honorärkonsulat, som kan bistå svenskar i landet, och en honorärkonsul är nu på väg att utnämnas. 

Dessutom fortsätter Business Sweden att bistå företag med intresse för Angola från sitt kontor i Johannesburg i Sydafrika, precis som idag.

Kontaktuppgifter till Business Sweden hittar ni här: South Africa - Business Sweden (business-sweden.com)

Från och med juli kommer, pga avvecklingen och allt som hör därtill, som nu måste åtgärdas, ambassadens service och tillgänglighet att vara mycket begränsad. Gällande ETD (Emergency travel document) hänvisar vi till andra EU ambassader i Angola. Reguljära pass kan ansökas om vid besök i Sverige hos polismyndigheten eller via svenska ambassaden i Sydafrika eller andra ambassader i regionen förslagsvis.

Ansökan om Schengenvisering påverkas inte av ambassadens avveckling, dvs. ansökan lämnas precis som idag till Portugals ambassad i Luanda, som handlägger och beslutar. Här hittar du mer information om visumansökan: http://www.vfsglobal.com/portugal/angola/english/index.html

Sverige har mycket goda relationer med Angola, både med regeringen och andra aktörer och den bilaterala dialogen fortgår även om ambassaden nu avvecklas. Angola är dessutom en viktig handelspartner för Sverige. Förändringen är ett led i den kontinuerliga anpassning som Sverige gör av utlandsorganisationen i förhållande till förändringar i omvärlden, ändrade krav och behov samt budgetläge.

 

Senast uppdaterad 28 jun 2022, 14.33