Katastrofläge råder i Angola sedan kl 00.00 26 maj 2020

09 jun 2021

Nya riktlinjer gällande rådande katastrofläge i Angola, förlängt till och med 8 juli 2021.

Katastrofläget (Estado de calamidade), från det tidigare rådande undantagstillståndet som innebar striktare restriktioner, är nu förlängt till och med 8e juli, 2021.

Luanda är tills vidare fortsatt stängt (sanitetsstängsel/cerca Sanitária). Endast fåtall undantag för att resa in eller ut. 

Bland annat gäller följande regler - i samtliga provinser förutom där separat information anges - som kan komma att förändras:

Det rekommenderas att alla håller sig hemma och en särskild rekommendation om att hålla sig hemma gäller mellan 22-05.

- Obligatorisk korrekt användning av masker på offentliga utrymmen. (Vid överträdelse, böter).

- Angolas gränser är fortsatt stängda. Reguljära flyg har gradvis återupptagits.

- Personer som kommer ifrån Brasilien eller Indien, eller som har rest genom länderna och som inte bor i Angola eller är angolanska medborgare tillåts inte komma in i landet. Institutionell karantän gäller för personer som anländer från Brasilien eller Indien.

Undantag för resor till eller från Angola kan ges till:

a) Angolanska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Angola, för resa in i Angola
b) Yrkespersoner som ska utföra jobb i Angola inom privat eller offentlig sektor.
c) Utländska personer som har arbetsvisum i Angola; 
d) Utländska medborgare, resor till sina respektive länder;
e) Officiella resor till landet
f) Humanitärt bistånd;
g) Medicinska nödsituationer;
h) Inresa för att utföra specifika uppgifter, för experter;
i) In- och utresa av diplomatisk och konsulär personal;

Inträde till Angola är beroende av ett negativt Covid-19 test (RT-PCR) som utförs inom 72 timmar innan ankomst i landet. Resenärer behöver också fylla i ett online formulär AngolaTravel Registration Form (gov.ao) Vid ankomst till Angola måste alla göra en hemmakarantän och sen bli godkända av hälsomyndigheterna efter att ha utfört ett negativt Covid-19 test 10 dagar efter ankomst till landet. På flygplasten görs snabbtest av alla ankomande, om detta test är positivt måste personen in i institutionell karrantän tills negativt test.  Ett negativt Covid-19 test krävs även för att lämna landet med flyg. Officiella resor till Angola som är kortare än 72 timmar är undantagna regeln om karrantän. 

- Offentlig verksamhet, öppettider 08:00 till 15:00 och arbetskraften reduceras till 50% i Luanda, 75% i resterande provinser.

- Idrottsträningar får ske, men att följa biosäkerhetsregler och fysiskt avstånd är obligatoriskt. Tävlingar får ske. 

- Individuell träning får utföras med fysiskt avstånd mellan 5-7 och 17-19 i Luanda-provinsen och 6-20 i resterande provinser. Mask är inte obligatorisk. (Vid överträdelse, böter)

- Restauranger och liknande, öppettider 6:00 till 18:00 och stängda på helgerna i Luanda, med en kapacitet på 50% och max 4 personer vid ett bord. I resterande provinser får de ha öppet 6-20 alla dagar. (Vid överträdelse, böter)

- Marknader är tillåtna tisdag till lördag. Fysiskt avstånd är obligatoriskt mellan säljare och köpare är obligatoriskt. Användande av mask är obligatoriskt. Samma regler gäller för Individuell försäljning. Informella marknader på gatan är förbjudna. (Vid överträdelse, böter)

- Aktiviteter och möten i lokaler får inte överstiga 50% av kapaciteten för lokalen. Användandet av mask är obligatoriskt. Möten utomhus, två meters avstånd mellan personer gäller.

- Stränder, offentliga pooler och andra bad områden samt marinor är förbjudna att besöka för rekreationsändamål.

- Museum, teatrar och liknande hålls öppna men på 50 % av kapaciteten och användandet av mask är obligatoriskt.

- Offentliga folksamlingar, maximalt 10 personer på offentliga områden och 15 personer i hemmet.

- Försäljning och konsumtion av alkoholhaltiga drycker är förbjudet på offentliga utrymmen. (Vid överträdelse, böter)

- Begravningsceremonier, maximalt 10 deltagare. Om dödsorsak är COVID, maximalt till 5 deltagare. Användandet av mask och social distansering är obligatoriskt.

Detta är ett urval av de regler som gäller. För mer information håll dig uppdaterad genom att läsa lokala nyheter.

Svenska medborgare uppmanas noga följa händelseutvecklingen i landet och följa de lokala nyheterna. För att ta del av aktuella händelser, inklusive status på spridningen av Covid-19 hänvisas till lokal press så som www.novojornal.co.ao och Angolas hälsoministerium https://www.minsa.gov.ao/. 

Senast uppdaterad 09 jun 2021, 10.35