Meny

Katastrofläge råder i Angola sedan kl 00.00 26 maj 2020

29 jul 2020

Här följer några observationer rörande det s.k. katastrofläget som råder i Angola sedan kl 00.00 den 26 maj 2020

Nya riktlinjer gällande rådande katastrofläge i Angola

Nedan följer regler som gäller under det rådande katastrofläget i Angola. Luanda och området Cazengo (Cuanza-Norte) är fortsatt stängda (sanitetsstängsel/cerca Sanitária), fram till 9e augusti.

Från och med 9e juli gäller bland annat följande regler:

- Obligatorisk användning av masker på offentliga utrymmen. (Vid överträdelse, böter på 5-10 tusen KZ).

- Offentlig verksamhet, öppettider 08:00 till 15:00 och arbetskraften reduceras till 50%. Beroende på aktivitetens art kan arbetskraften minskas med upp till 30%.

- Tävlingar och idrottsträningar är fortsatt inställda.

- Kommersiella anläggningar (inklusive matsalar), öppettider, 7:00 till 16:00 och arbetskraft reduceras till 50%. (Vid överträdelse, böter på 100 till 250 tusen KZ)

- Restauranger och liknande, öppettider 8:00 till 16:00 med en kapacitet på 50%. (Vid överträdelse, böter på 100 till 250 tusen KZ)

- Marknader, öppettider 6:00 till 16:00 på tisdagar, torsdagar och lördagar. (Vid överträdelse, böter)

- Aktiviteter och möten, maximalt 50 personer.

- Offentliga samling, maximalt 15 personer.

- Försäljning och konsumtion av alkoholhaltiga drycker är förbjudet på offentliga utrymmen. Böter.

- Religiösa aktiviteter är fortsatt inställda.

- Begravningsceremonier, maximalt 10 deltagare. Om dödsorsak är COVID, maximalt till 5 deltagare.

- Kollektivtrafik, maximal kapacitet på 50% och mellan 5:00 till 20:00.

 - Brott mot sanitetsstaketet (cerca Sanitária), böter på 100 till 250 tusen KZ och personen placeras i karantän och får själv stå för kostnader för karantän och testning

- Officiella resor som godkänts reduceras i antal och tester är obligatoriska.

Detta är ett urval av de regler som gäller. För mer information håll dig uppdaterad genom att läsa lokala nyheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 29 jul 2020, 10.00