Resa till Sverige under coronapandemin

22 dec 2021

För att mildra effekterna av spridningen av Covid-19 och minska pandemin gäller ett tillfälligt inreseförbud till Sverige fram till den 31 januari 2022. Begränsningarna kan förlängas.

Huvudregeln är att utlänningar som inte är EES-medborgare (Europeiska unionen och vissa andra europeiska länder) och som reser till Sverige från ett land utanför EES nekas inresa och utvisas.

Personer som är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige får resa in i Sverige.

Utlänningar utan uppehålls- eller arbetstillstånd som är 18 år eller äldre måste ha ett undantag för att få resa in i Sverige. De måste också ha ett negativt covid-19-test eller ett vaccinationsintyg som utfärdats i ett begränsat antal länder (Algeriet är inte ett av dessa länder). Utländska medborgare från EU/EES är undantagna om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test eller om de har ett EU Covidbevis eller ett vaccinationsintyg som utfärdats i ett begränsat antal länder. Från och med den 21 december 2021 gäller detta även för personer som reser från de nordiska länderna. Intyg om genomgången covidinfektion godkänns endast om det kommer från ett EU/EES-land.

Regeringen beslutade den 22 december att från och med den 28 december ska alla utländska resenärer, oavsett vilket land man reser ifrån, kunna visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19 infektion (max 48 timmar gammalt) vid ankomst till Sverige. Vaccinintyg eller intyg om tillfrisknande kan inte längre användas istället för negativt test. Undantag gäller för vissa kategorier, t.ex. gränspendlare

Mer information finns på Polismyndighetens webbplats Resor till och från Sverige Corona – så påverkas resandet till Sverige | Polismyndigheten (polisen.se)

För att ta reda på om dina särskilda skäl är skäl för undantag kan du kontakta den svenska ambassaden på ambassaden.alger@gov.se

Senast uppdaterad 22 dec 2021, 15.10