Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Kabul, med tillfällig placering i Stockholm, arbetar följande personer:

Johan Ndisi
Myndighetschef och särskilt sändebud

Ludvig Daver
Biträdande myndighetschef och politisk handläggare

Politiska sektionen 

Ludvig Daver
Förste ambassadsekreterare
Biträdande myndighetschef och politisk handläggare

Administrativa sektionen

Jasmin Soliman
Tredje ambassadsekreterare

Försvarsattaché

Per Galvér
Överste
Försvarsattaché, baserad i New Delhi


Senast uppdaterad 04 apr 2024, 16.24