Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Kabul, med tillfällig placering i Stockholm, arbetar följande personer:

Jörgen Lindström
Ministerråd
Myndighetschef

Per Karlsson 
Ambassadråd
Biträdande myndighetschef och chef för utvecklingssektionen

Politiska sektionen 

Ludvig Daver
Förste ambassadsekreterare
Politisk handläggare

Utvecklingssektionen

Per Karlsson
Ambassadråd 
Chef för utvecklingssektionen 
 

Administrativa sektionen

Jasmin Soliman
Tredje ambassadsekreterare

Försvarsattaché

Johan Törnqvist
Överste
Försvarsattaché, baserad i New Delhi


Senast uppdaterad 10 feb 2023, 19.25