Lägesuppdatering

03 sep 2021

Den internationella evakueringsinsatsen från Kabuls Internationella flygplats är avslutad. Sveriges ambassad i Kabul har omlokaliserats till Stockholm. Givet det rådande läget har ambassaden inte möjlighet att upprätthålla normal verksamhet.

Svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd ombedes kontakta UD-jouren +46 (0)8 405 19 00.

Ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, inklusive ansökan om asyl och frågor om beskydd hanteras av Migrationsverket - http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden.html

Om ni har tvingats på flykt eller befinner er utanför Afghanistan och har frågor om vidarebosättning eller beskydd ombedes ni kontakta UNHCR - afgkaprt@unhcr.org.

Senast uppdaterad 03 aug 2022, 17.42