Meny

Studenten Lisa Kakar årets mottar utmärkelsen Global Swede

Den 28 maj 2020 mottog mastersstudenten Lisa Kakar utmärkelsen Global Swede. Lisa kommer från Kabul och en av 19 internationella toppstudenter som får motta priset från Sveriges minister för utrikeshandel Anna Hallberg.

Lisa Kakar studerar en mastersutbildning i International Business på Luleå tekniska universitet (LTU). Hon är också en aktiv förespråkare för kvinnors rättigheter. Som Lisa själv säger: “Education is the best strategy to liberate women from male domination and this change will appear in Afghanistan by educated men and women like me.”. Under sin studietid i Luleå har hon inte bara uppnått goda studieresultat, utan också arbetat för Rädda barnen.

 

Utmärkelsen Global Swede är en del av regeringens och Svenska institutets arbete med att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige. Syftet är att skapa broar av gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk handel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar. Ungefär 20 utbytesstudenter som har studerat vid svenska universitet och högskolor mottar priset varje år. Studenterna har utmärkt sig inom områden kopplat till innovation och entreprenörskap och har visat sig vara goda representanter för att studera i Sverige och det egna landet. 

Senast uppdaterad 30 maj 2020, 12.01