Praktiktjänstgöring vid FN-representationen

FN-representationen i New York erbjuder praktiktjänstgöring under höst- och vårterminen.

Vid FN-representationen arbetar närmare 50 personer. Representationens uppgift är att representera Sverige, förhandla för och bevaka svenska intressen i FN och FN-organisationerna i New York, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra FN-representationer i bland annat politiska och ekonomisk-sociala frågor.

Sökande praktikant måste ha en huvudman, normalt universitet/högskola. Praktikanställning ges inte för att skaffa sig praktisk erfarenhet efter avlagd examen. Praktiken är oavlönad.

Det dagliga arbetet består till mycket stor del av att bevaka de många mötena i till exempel generalförsamlingen och dess olika utskott samt därtill knutna EU-samordningsmöten. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017 - 2018 innebär även ett unikt tillfälle att förbereda och bevaka konsultationer och andra relaterade rådsmöten och debatter.

Ansökan skall innehålla personligt brev på svenska, CV, 2 referenser samt betyg/intyg. Även intyg från institutionen att praktiken ingår som poänggivande del i studierna - alternativt - har relevans för studierna skall bifogas.

I de fall ansökan sänds via e-post skall alla dokument scannas och bifogas tillsammans i en enda sammanhållen bilaga.

Email: inga-lena.bengtsson@gov.se

Ansökningstiden för praktik till höstterminen 2018 går ut onsdag 28 mars 2018. Notera att ansökan skall vara FN-representationen tillhanda senast kl. 12.00 Eastern Standard Time den dagen. Vänligen notera att endast ansökningar med dokument/intyg/betyg i en enda sammanhållen bilaga godtas.

Senast uppdaterad 22 mar 2018, 07.18