Till svenskar som bor i Turkiet

07 mar 2023

Vi vaknade alla måndagen den 6 februari till de ohyggliga nyheterna om en jordbävningskatastrof i sydöstra Turkiet vars omfattning fortfarande är nästan omöjlig att ta in.

I skrivande stund är över 46 000 dödsoffer bekräftade i Turkiet, men vi vet att den siffran kommer att fortsätta stiga. Väldigt många fler är skadade. Det finns uppgifter om att över två miljoner människor har tvingats lämna sina hem. 

Det är en ofattbar tragedi vi bevittnar – också i det krigsdrabbade Syrien. 

Det svenska biståndet till de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien uppgår än så länge till ungefär 290 miljoner kronor och vi lägger löpande ut information om det i våra sociala mediekanaler. Det handlar inte minst om Röda korset, Unicef, Rädda barnen, FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett svenskt räddningsteam var på plats redan den första veckan och en mindre MSB-grupp är fortfarande kvar i Kahramanmaraş för att sätta upp tillfälliga bostäder. 

Hunden Killian som följde med ett par svenska volontärer gjorde en fantastisk insats och lyckades hitta 18 människor vid liv; en solskenshistoria i allt det tragiska. 

Statsminister Ulf Kristersson tog tidigt initiativ till en givarkonferens den 16 mars i Bryssel tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Förberedelserna för konferensen är nu i full gång. Jag deltog själv tillsammans med vår Sidachef på plats här i Ankara, Malin Stawe, när Sveriges bistånds- och utrikeshandelshandelsminister Johan Forsell kom till Turkiet för ett par veckor sen (tillsammans med EU-kommissionären Olivér Várhelyi) i det syftet. Det var i hög grad ett besök i solidaritetens tecken. 

Veckorna före jordbävningen var – som alla kan förstå – en utmanande tid både för ambassaden och generalkonsulatet givet det som då hände i Sverige. Vi befinner oss naturligtvis i ett annat läge nu och arbetar vidare med fullt fokus på våra uppdrag, där Natoprocessen och biståndet men också det kommande turkiska valet tillhör de mest prioriterade frågorna. 

Bästa hälsningar 

Staffan Herrström
Ambassadör

Senast uppdaterad 07 mar 2023, 12.26