• Svenska

Om utlandet Tyskland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 

Smittspridningen i Tyskland är i nuläget ca. 75 nya smittade per 100.000 invånare under de senaste sju dagarna. Världshälsoorganisationen WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och det tyska Robert Kock-Institutet har ytterligare information om den aktuella situationen i Tyskland.

Inresor i Tyskland är möjliga med negativt test alt. bevis på fullständig vaccinering (efter två veckor) eller tillfrisknande.

Samtliga förbundsländer har fortfarande gällande restriktioner för att hindra smittspridningen, främst krav på mun- och nässkydd i butiker och i kollektivtrafiken. Dessutom kräv i regel bevis på fullständig vaccinering, tillfrisknande eller uppvisande av ett negativt test för att besöka tex. restaurang, museum eller event.

Särskilda inresebestämmelser

Alla som reser in i Tyskland måste visa upp ett negativt test eller bevis på fullständig vaccinering (inträder 14 dagar efter den sista nödvändiga vaccindosen) eller tillfrisknande. Detta gäller oavsett varifrån man reser och oavsett om man reser in landvägen eller med flyg till Tyskland, och även vid direkta transitresor.

Kravet gäller för samtliga personer från 12 års ålder.

Testet kan i regel vara ett PCR- eller antigentest. Ett antigentest får vara högst 48 timmar gammalt vid inresan, ett PCR-test högst 72 timmar gammalt. Testresultatet skall framgå skriftligen på tyska, engelska eller franska. Se Robert-Koch-Institutets information om test.

Det finns ett antal privata aktörer i Sverige som kan utfärda reseintyg. Dessutom finns det möjligheter att testa sig på flygplatserna Arlanda och Landvetter.

Resande från Sverige till Tyskland behöver inte anmäla sig digitalt före inresan. Kravet på digital anmälan gäller enbart för resande från högriskområden eller områden med särskilt smittsam virusvariant.

För närmare information om inresor till Tyskland hänvisas till den tyska regeringen, det tyska utrikesministeriet, inrikesministeriet samt hälsoministeriet.

Inresor från högriskområden eller område med särskilt smittsam virusvariant

Från den 1 augusti klassificerar det tyska Robert-Koch-Institutet områden med covid-19-smitta i två kategorier; högriskområden ("Hochrisikogebiet") samt område med särskilt smittsam virusvariant ("Virusvariantengebiet").

Se information på tyska och engelska om vilka områden som omfattas av de olika kategorierna och vilka bestämmelser som gäller vid inresor från dessa områden. Se även information från den tyska regeringen.

OBS! Sverige tillhör inte någon av dessa kategorier. Därför gäller nedanstående information inte vid resor från Sverige till Tyskland.

Vid inresor från högriskområden gäller i korthet följande:

  • Digital anmälan via länken www.einreiseanmeldung.de Anmälan skall ske före inresan i Tyskland.
  • Negativt test eller bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande skall kunna visas upp. Detta gäller samtliga personer från 12 års ålder.
  • Tio dagars karantän vid ankomsten till Tyskland. Personer som är fullständigt vaccinerade eller tillfrisknade är undantagna från karantänsplikten. Övriga personer kan avsluta karantänen tidigast efter fem dagar genom ett negativt test. Barn under 12 år omfattas också av karantänskravet, men kan avsluta karantänen efter fem dagar utan test.

Vid inresor från områden med särskilt smittsam virusvariant gäller i korthet följande:

  • Digital anmälan via länken www.einreiseanmeldung.de
  • Negativt test skall kunna visas upp. Bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande räcker inte. Detta gäller samtliga personer från 12 års ålder.
  • 14 dagars karantän vid ankomsten till Tyskland. Detta gäller även för vaccinerade och tillfrisknade personer.

Notera att det alltid är tyska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Tyskland. Sveriges ambassad i Berlin kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Tyskland. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i tysk lagstiftning.

Lokala restriktioner

Som en följd av de sjunkande smittotalen har de lokala restriktionerna lättat  betydligt. I regel krävs mun- och nässkydd i butiker och vid resor med kollektivtrafiken. För tillträde till tex. restauranger, museer, sport- och kulturevents krävs i normalfall bevis på att man är vaccinerad, testad eller tillfrisknad.

Bestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna. För närmare information hänvisas därför till respektive förbundsland; Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen.

En översikt över möjlighet till turistresor i Tyskland samt gällande regionala bestämmelser finns bla. på tyska Tourismus-Wegweiser. I regel krävs uppvisande av negativt test, alt. bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande vid övernattningar på hotell.

Sedan den 11 oktober är det i grunden inte längre möjligt att testa sig gratis i Tyskland. Det finns dock fortfarande ett stort antal teststationer där test kan genomföras. Priserna för ett test varierar.

Vaccinerade och tillfrisknade personer

Följande bestämmelser gäller för att betraktas som fullständigt vaccinerad eller tillfrisknad:

För fullständig vaccinering skall två veckor ha förflutit sedan den sista, nödvändiga vaccindosen. (Beroende på vilket vaccin som används krävs en eller två doser.) Vaccinerade personer skall kunna uppvisa vaccinationsintyg eller annat bevis på genomförd vaccinering. Intyget kan vara skriftligt eller i digital form på tyska, engelska, franska,  italienska eller spanska. Bestämmelsen gäller enbart för vaccin som är godkända inom EU.

Tillfrisknade personer skall kunna visa upp ett positivt PCR-test (eller annat test av nukleinsyra). Testet måste vara minst 28 dagar och högst sex månader gammalt.

Se ytterligare information från den tyska förbundsregeringen samt det tyska justitieministeriet.

Råd till svenska resenärer

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och tyska hälsoministeriet.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan.  Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida

Resor till Sverige

Utländska medborgare över 18 år ska uppvisa ett negativt covid-19-test vid inresa i Sverige (om man inte reser in från Danmark, Finland, Island eller Norge). Testet kan vara ett antigentest, PCR-test eller ett LAMP-test. Det får inte vara äldre än 72 timmar, beräknat från testtillfället, vid inresor från EU/EES-länder. Intyget på testet skall vara på svenska, engelska, franska, norska eller danska. (Översättningar godtas ej.) 

Från den 30 juni är det också möjligt att resa in i Sverige från länder inom EU/EES med EU:s covid-intyg som visar att den resande är fullt vaccinerad, har ett negativt covid-test eller tillfrisknat från covid-19. Kravet gäller för utländska medborgare över 18 år. Se ytterligare information från polisen

Inresor från Danmark, Finland, Island och Norge kan ske utan några inreserestriktioner, dvs. utan negativt test, vaccinationsintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19. Se information om detta från regeringens hemsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga som reser in i Sverige från ett land utanför Norden att göra ett PCR-test vid ankomsten.

För en översikt över restriktionerna för resande till Sverige hänvisas till Folkhälsomyndighetenkrisinformation.se och Visit Sweden.

För resor till Sverige via Danmark krävs i regel negativt test (eller intyg på fullständig vaccinering) vid inresan till Danmark. Se information om detta från danska myndigheter.

Sedan den 19 mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet. För att resa till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES) måste man vara undantagen från inreseförbudet och dessutom visa upp ett negativt test eller vara undantagen från testkravet. Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida. 

Senast uppdaterad 19 okt 2021, 09.39