• Svenska

Om utlandet Japan

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Japanska hälsoministeriet har uppdaterad information om smittspridningsläget samt råd på sin hemsida. För Tokyo, se mer information om läget här. Information om läget i Osaka finns här.  Se även information om situationen i Japan på WHO:s hemsida

Särskilda inresebestämmelser

Regeringen har beslutat om vissa gradvisa lättnader av inreserestriktionerna för utländska medborgare, innebärande att ett begränsat antal kan göra nya inresor. Det gäller för korta arbetsbesök (mindre än tre månader) och för längre vistelser för studier eller arbete. Mer information från det japanska utrikesministeriet finns här. Om du är i Sverige, vänligen kontakta den japanska ambassaden i Stockholm för ytterligare information och råd. Att resa som turist till Japan är fortfarande inte möjligt.

Svenska medborgare som bor i Japan kan återvända till Japan efter resa till Sverige. Om du planerar att resa är det viktigt att noga kontrollera och följa de japanska myndigheternas anvisningar, och kontaktar japanska ambassaden i Stockholm för eventuella behov av klarlägganden. Information från det japanska utrikesministeriet, inklusive om kraven på negativt covid-test inom 72 timmar före avresa till Japan och skriftligt intyg på engelska, finns här och här.

De japanska karantänsreglerna beskrivs av det japanska utrikesministeriet  här. Se även hälsoministeriets information. Karantänstiden för vaccinerade personer (de vaccin som godkänns i Japan är Pfizer, Moderna och Astra Zeneca) är tio dagar. Läs mer här om vad som gäller för vaccincertifikat.

Sedan den 21 mars 2020 gällde inreserestriktioner till Japan från många europeiska länder inklusive Sverige. Rätten till 90-dagars viseringsfrihet för svenska medborgare upphävdes. Alla visum som utfärdats före den 20 mars 2020 upphävdes också. 

Se även länk till japanska justitieministeriet

För information om inreserestriktioner till Narita Airport, se: https://www.narita-airport.jp/en

För information om Haneda Airport, https://tokyo-haneda.com/en

Frågor och svar om covid-19 och resor mellan Sverige och Japan

Här försöker vi ge svar på de vanligaste frågorna.

Lokala restriktioner

Myndigheterna uppmanar generellt till att hålla avstånd, att undvika de "3C" ("closed spaces, crowded places, close contact setting"), samt att bära munskydd. Uppmaningarna från myndigheterna kan komma att förändras beroende på smittspridningsläget och skilja sig åt mellan olika prefekturer.

Rekommendationer till boende i Tokyo finns på Tokyo Metropolitan Government.

Råd till svenska resenärer

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare i Japan att följa händelseutvecklingen och de lokala myndigheternas anvisningar. För mer information, se Japan National Tourism Organization. Mer information finns även på japanska hälsoministeriet.

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, bland annat:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang

Vid covid-19 symptom ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov. 

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Information och kontakter i Japan

Vaccination i Japan

Utländska medborgare som är bosatta i Japan är inkluderade i den nationella planen för vaccination mot covid-19 och vaccineras kostnadsfritt. Det japanska vaccinationsprogrammet omfattar alla personer över 12 år. 

Den japanska regeringen har lanserat en engelsk websida med information om vaccinationen i Japan. Läs mer här

Stöd till utländska medborgare

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents (TOCOS) ger råd till utländska medborgare i Tokyo: telefonnummer 0120-296-004. TOCOS är öppet vardagar 10.00-17.00. Se här.

Japan National Tourism Organization är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året: telefonnummer 050-3816-2787.

Det finns ett supportcenter i Tokyo för utländska medborgare, Foreign Resident Support Center. Här finns Immigration Services Agency, the Ministry of Foreign Affairs, the Tokyo Labor Bureau m.m. Karta och öppettider se länken.

Sida med samlande länkar till myndigheter i Japan.

Information och kontakter i Sverige

Vaccination i Sverige

Regeringen informerar här om vad som gäller för vaccination i Sverige,  regeringens frågor och svar

Information finns även på: 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar vaccinering | SKR

Kontakter på UD

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 9200. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på +46 8 405 5005. 

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD Resklar. Har du inte anmält din utlandsvistelse är det bra att göra det.

Läs UD:s rekommendationer kring nya coronaviruset här

Folkhälsomyndigheten

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här. 

Inresa till Sverige

Frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen. Läs mer om inresa till Sverige på Polisens hemsida. 

Till det tillfälliga inreseförbudet finns flera undantag, varav ett gäller personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU. Personer bosatta i Japan har sedan juni månad varit undantagen från inreseförbudet, men det återinfördes från och med den 20 september. Se pressmeddelande från regeringen den 17 september.  Frågor om svar om inreseförbudet finns här. Svenska medborgare omfattas inte av det tillfälliga inreseförbudet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inresa till Sverige finns här. 

Senast uppdaterad 22 nov 2021, 16.48