• Svenska

Om utlandet Iran

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 UD avråder från alla icke-nödvändiga resor till bland annat Iran med anledning av covid-19-pandemin. Avrådan gäller för närvarande till den 15 oktober 2021.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

UD avråder från alla icke-nödvändiga resor till bland annat Iran med anledning av covid-19-pandemin. Avrådan gäller för närvarande till den 15 oktober2021.

Situationen gällande covid-19 i Iran är svår, med en omfattande samhällsspridning och en mycket ansträngd sjukvård.

Iranska myndigheter har infört restriktioner för att minska smittspridningen, vilka påverkar vardagslivet i Iran och möjligheten att röra sig i landet. Restriktionerna utgår från fyra kategorier: röd, orange, gul och blå. Restriktionerna varierar därför mellan olika delar av landet. Färgkategori för olika städer och provinser justeras dagligen baserat på smittspridningens lokala utveckling.

Mer information om smittspridning och restriktioner finns på iranska hälsoministeriets hemsida(https://behdasht.gov.ir/) samt på WHO:s hemsida (Iran (Islamic Republic of): WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard). Observera dock att information om nya restriktioner vanligen ges via presskonferenser och rapporteras av nyhetsmedier.

Särskilda inresebestämmelser

Irans ambassad i Stockholm har tillfälligt slutat att utfärda turistvisum till Iran. För frågor om visum till Iran, kontakta Irans ambassad i Stockholm. Personer med giltigt visum till Iran, eller iranskt pass, har fortsatt möjlighet att resa in i landet.

Flygförbindelserna till och från Iran är begränsade, då ett antal flygbolag tillfälligt har slutat att flyga till och från Iran. Det finns möjlighet att flyga mellan Iran och europeiska destinationer. Svenskar som vill resa till eller från Iran uppmanas att ta direkt kontakt med flygbolag eller resebyrå.

Alla flygpassagerare som anländer till Iran måste kunna uppvisa ett negativt PCR-testresultat för covid-19. Intyget får vara max 72 timmar gammalt. Resenärer från ett antal länder, inklusive svenska resenärer som rest via Danmark (Kastrups flygplats), måste därtill genomföra ytterligare ett PCR-test vid ankomst till Iran. Testet bekostas av resenären och betalas kontant i iranska rial alternativt med iranskt bankkort. Inresande passagerare ska sedan sitta i hemkarantän tills resultatet kommit, vilket kan ta något dygn. Resenärer till Iran som inte kan uppvisa ett negativt PCR-testresultat kan nekas ombordstigning av flygbolaget.

Resenärer som reser från Iran behöver också uppvisa ett negativt PCR-testresultat. Kontakta ditt flygbolag för information om vilka krav som ställs (godkända laboratorier, maxålder på testresultat). För samtliga avresor med flyg från Iran gäller att resenären ska ha biljett till slutdestinationen och att destinationens nuvarande regelverk innebär att man tar emot resenären. Observera att det tillfälliga inreseförbudet till Sverige alltjämt är i kraft (gäller inte svenska medborgare). För information rörande vem som tillåts resa in i Sverige hänvisas till svenska polisens informationssida. 

Lokala restriktioner

De lokala restriktionerna i Iran utgår från ett kategorisystem med fyra kategorier: röd, orange, gul och blå. Nedan ges översiktlig information om restriktionerna i de olika kategorierna. För mer detaljerad information om samtliga restriktioner i respektive kategori, besök hälsoministeriets hemsida.

I städer och provinser i blå kategori (låg risk) är skolor stängda, men butiker och offentliga inrättningar tillåts hålla öppet.

I gul kategori (varningsnivå 1) råder förbud mot kulturella och religiösa evenemang och vissa sportaktiviteter. Bilar registrerade i städer i gul kategori tillåts inte lämna staden och bilar utifrån tillåts inte resa in.

I orange kategori (varningsnivå 2) ska därtill bl.a. skolor, universitet, bibliotek, badhus, biografer, teatrar, museer, skönhetssalonger och kollektivtrafik hålla stängt.

I röd kategori (varningsnivå 3) ska alla butiker och affärsverksamhet hålla helt stängt, med undantag för apotek och matbutiker.

Utegångsförbud råder därtill i hela landet nattetid, kl. 21.00 – 03.00. Bilförare kan bötläggas vid brott mot förbudet. Ansiktsmask är obligatoriskt för att besöka butiker och andra inrättningar inomhus.

Råd till svenska resenärer

Svenskar som befinner sig i Iran bör noga följa nyhetsrapporteringen om covid-19 för att få information om förändringar i lokala restriktioner.

Följ Folkhälsomyndighetens råd

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ även utomlands för att undvika smittspridning. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus. Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik. Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om du som resenär får covid-19 symptom utomlands ska du inte resa hem förrän du är frisk. Följ lokala anvisningar för när du betraktas som frisk. Sök vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Resenärer rekommenderas att ladda ner appen UD Resklar. Anmäl dig också gärna på svensklistan i Iran.

Läs även Folkhälsomyndighetens råd till dig som planerar längre resor. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/

Se även ambassadens övriga reseinformation, rörande andra aspekter än covid-19.

Senast uppdaterad 20 sep 2021, 15.14