• Svenska

Om utlandet Filippinerna

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Särskilda inresebestämmelser

Från och med den 10 februari 2022 släpper Filippinerna åter in fullvaccinerade turister från vissa länder. Turister från länder som omfattas av Executive Order No. 408 s. 1960 tillåts visumfri inresa i 30 dagar och behöver inte genomgå facilitetskarantän.

Ankommande turister måste uppvisa:

  1. Pass giltigt i minst sex månader och en retur- eller vidareresebiljetter inom trettio (30) dagar från ankomstdatumet
  2. Godkänt vaccinationsbevis
  3. Intyg om negativt PCR-test taget inom 48 timmar innan avresa till Filippinerna eller negativt antigen-test taget inom 24 timmar. Fullvaccinerade resenärer som dessutom har tagit minst en boosterdos utöver grundskyddet är undantagna detta krav.

Därutöver rekommenderar filippinska myndigheter fortsatt att reseförsäkring från ett tillförlitligt försäkringsbolag som täcker COVID-19-behandling , med ett minsta täckningsbelopp om 35 000 USD, tecknas.

För närmare information se de filippinska myndigheternas tillkännagivande (IATF-Resolution) om de senaste inreserestriktionerna.

Notera att det alltid är filippinska myndigheter som beslutar och ansvarar för inreseregler till Filippinerna. Ambassaden kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresor. Ambassaden kan inte heller bistå i frågor om vaccinintyg.

Vänligen kontakta Filippinernas ambassad i Stockholm (Facebook-sida) eller Bureau of Immigration i Manila (Facebook-sida) för närmare information om inreserestriktioner och vilka kategorier av resenärer som tillåts inresa i landet. 

Lokala restriktioner

Munskydd är obligatoriskt att bära utanför hemmet. Rättsliga påföljder drabbar de som inte följer dessa regler. Krav på uppvisande av negativt Covid-19 test vid resor mellan olika orter i landet bestäms av respektive LGU (Local Government Unit) på destinationsorten.

Smittspridningen minskar återigen i hela landet, efter toppnoteringar i januari. Filippinska myndigheter har introducerat ett beredskapssystem med fem nivåer (där nivå 5 är högsta beredskapsnivån) och möjlighet till nedstängningar på mikronivå.

Metro Manila klassas för närvarande som nivå 1. Övriga delar av landet kan klassas under andra nivåer. Lokala myndigheter i provinser och städer kan bestämma om specifika lokala åtgärder och restriktioner, och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller på den specifika platsen. Allmänna transporter fungerar men är kopplat till vissa reserestriktioner. De flesta skolorna har fortfarande distansundervisning.

Ambassaden uppmanar svenskar i Filippinerna att noga följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters uppmaningar. Mer information om virusets utbredning och hälsoråd återfinns på Philippine Department of Health:s hemsida. Det finns även information på WHO:s hemsida om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa spridningen av viruset.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Använd handsprit på ställen där det inte går att tvätta händerna.
  • Håll minst en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang
  • För frågor om inresa till Filippinerna, kontakta Filippinernas ambassad i Stockholm.

Om man får covid-19-symptom ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Man bör resa med större marginaler om något oförutsett inträffar. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl er till Svensklistan

Information och kontakter i Sverige

Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19, råd om du planerar längre resor, samt rekommendationer för de som reser in i Sverige.

Alla frågor om resor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

För frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot Covid-19, se regeringens hemsida.   

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

Senast uppdaterad 06 jun 2022, 11.53