• Svenska

Om utlandet Chile

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 i Chile

Chile har drabbats hårt av pandemin och i landet pågår en massiv vaccinationskampanj där alla vuxna boende i Chile kommer att erbjudas vaccin utan kostnad. På den chilenska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Chile har infört särskilda in- och utresebestämmelser på grund av pandemin. Från och med den 26 juli 2021 medges chilenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Chile inresa, vilka måste uppfylla särskilda krav och sanitära kontroller vid sin inresa. För att beviljas utresa från Chile måste du också uppfylla ett antal krav, oavsett nationalitet. I flera fall krävs ett särskilt utresetillstånd för att få lämna Chile.

Från och med den 1 oktober öppnas Chiles landsgränser för inresa via tre flygplatser i Antofagasta, Iquique och Santiago de Chile (Arturo Merino Benitez internationella flygplats). Det ställs ett antal specifika krav på resenärer vid inresa, så som att validera vaccinationsintyg mot Covid-19 hos chilenska myndigheter samt fem dygns karantän vid inresa.

Läs om att resa till och från Chile samt undantag från de rådande restriktionerna vía chilenska regeringens hemsidor:

Viss information på engelska publiceras med viss dröjsmål på flygplatsen SCL:s hemsida. Restriktioner uppdateras löpande, och samtliga resenärer uppmanas hålla sig informerade via chilenska myndigheter gällande senaste in- och utreseregler.

- Flygtrafiken

Ambassaden bedömer att de chilenska åtgärderna kommer att kraftigt påverka och reducera flygtrafiken till och från Santiago de Chile.

Observera att ändringar i flygtrafiken kan ske med kort varsel. Flera avgångar har försenats eller ställts in. Det finns risker med att boka biljetter med bolag som ännu inte återupptagit sina flygningar då många har fått sina resor avbokade utan att få pengarna tillbaka (istället ges ett presentkort/voucher).

- Mellanlandningar

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

- Resor till Sverige

Det råder tillfälligt inreseförbud till Sverige. Undantag gäller för svenska och europeiska medborgare, samt personer med uppehållstillstånd och nära familjemedlemmar. Mer information här.

Lokala restriktioner

- Undantagstillstång och utegångsförbud

En form av undantagstillstånd gäller i hela Chile vilket bl.a. innebär att mötes- och rörelsefriheter kan begränsas. Utegångsförbudet varierar mellan regioner, från kl 22:00 eller 00:00 till kl. 05:00 i hela landet. Läs mer om detta och andra åtgärder här: Paso a Paso - Toque de queda

- Återöppnande och karantänsregler

Chilenska regeringen har presenterat en nationell ”steg för steg” plan om återöppnande av samhället, men karantänsbestämmelser råder fortfarande i ett flertal kommuner. Läs mer om karantänsreglerna i varje steg och följ status för varje kommun som löpande uppdateras av regeringen här: Paso a paso.

- Tillstånd och "rörelsepass"

I kommuner där det råder karantän kan särskilt tillstånd behövas för att bl.a. besöka sjukhus, mataffär, apotek och bank. För vissa resor mellan regioner kan det också behövas tillstånd. Detta söks vía Comisaría Virtual. Från och med 26 maj får personer som slutfört sin vaccinering i Chile större rörelsefrihet genom ett "rörelsepass", läs mer om detta här: Pase de Movilidad.

Kontroller genomförs av polis och militär för att säkerställa att karantänsbestämmelser iakttas.

- Validering av utländska vaccin

Chilenska och utländska medborgare kan från och med 6 augusti ansöka om att validera de vaccinintyg som de fått utomlands och på så viss få tillgång till rörelsepasset "Pase de Movilidad" samt rätt till inresa. Mer information om detta här: Validación de Información de vacunas recibidas en el extranjero - Ministerio de Salud - Gobierno de Chile (minsal.cl)

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utvidgning av utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

Stannar du kvar i Chile rekommenderar vi att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar. Det är i nuläget extra viktigt att undersöka villkoren för din försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.

Mer information om transport till flygplatsen samt resor mellan regioner och kommuner i karantän finns på Santiagos flygplats hemsida.

Senast uppdaterad 21 sep 2021, 11.54