• Svenska

Om utlandet Burundi

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Covid-19 sprids i Burundi. Med anledning av utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras. Svenskar som trots avrådan befinner sig i Burundi uppmanas att följa händelseutvecklingen genom media och följa lokala myndigheters anvisningar, kontrollera sin reseförsäkring, ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan.
 

Särskilda inresebestämmelser

Screening och karantänåtgärder är på plats vid alla landgränsövergångar och flygplatser.

Lokala restriktioner

 

Råd till svenska resenärer

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att ambassaden inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer utanför kontorstid hänvisas som till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset r

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

 

Senast uppdaterad 01 okt 2021, 07.52