• Svenska

Om utlandet Burundi

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Med anledning av utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras. Svenskar som trots avrådan befinner sig i Burundi uppmanas att följa händelseutvecklingen avseende Covid-19 genom media och följa lokala myndigheters anvisningar, kontrollera sin reseförsäkring, ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan.  

Särskilda inresebestämmelser

Avseende in- och utreseregler se länk nedan.

Läs mer på burundiska myndigheters sida här:

Demande de rendez-vous (gov.bi)

Covid test ska bokas här:

Demande de rendez-vous (gov.bi)

 

Lokala restriktioner

Råd till svenska resenärer

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att ambassaden inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

För akuta konsulära nödsituationer utanför kontorstid hänvisas som till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset r

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om coronaviruset

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

 

Senast uppdaterad 07 mar 2023, 07.55