• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Sveriges ambassad i Dhaka övervakar löpande utvecklingen avseende covid-19 i Bangladesh. Smittspridningen tenderar att minska i hela landet. Situation kan dock förändras snabbt vilket lokalt kan föranleda stor brist på adekvat sjukvård. I ljuset av detta uppmanas resenärer iaktta stor försiktighet, noga följa social distansering, vidta andra covid-relaterade åtgärder samt se över sin situation. Du kan få information om hur smittspridningen i de olika regionerna ser ut på Bangladeshiska hälsoministeriets hemsida.

Vaccinering av landets medborgare pågår, men svenskar i landet uppmanas ändå att vidta försiktighetsåtgärder. Ökad smittspridning kan inte uteslutas.  

Restauranger, marknader och många andra offentliga platser är öppna för allmänheten. Större publika evenemang är dock fortsatt inställda eller genomförs i begränsad omfattning. Ansvariga myndigheter uppmanar att använda munskydd i trånga och fullsatta utrymmen, undvika folksamlingar, upprätthålla god handhygien samt undvika kontakt med personer som uppvisar symptom.

Reglerna kan ändras med kort varsel. Svenska resenärer uppmanas därför att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar noga, samt vara beredda på förseningar på grund av ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Särskilda inresebestämmelser

Internationella flygningar mellan Dhaka och vissa länder har återupptagits från och med den 1 maj.  

Flyg till Bangladesh

Passagerare som reser från Sverige till Bangladesh behöver inte sitta i karantän om de kan visa ett intyg på att de är fullvaccinerade. Dock ska det visar negativt covid-test innan resan påbörjas. Testen får inte vara äldre än 72 timmar. Mer info hittas här:

International flights

För passagerarna som landar i Bangladesh: Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Bangladesh. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Bangladeshs ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Flyg till Sverige

Inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2021: Sedan i mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige för  från tredjeland (icke-EU/EES). Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 oktober 2021.  Information hittas här

Krav på negativt covid-19 test för inresa till Sverige: Regeringen har beslutat om att utländska medborgare som reser in i Sverige från länder utanför Norden, måste ha testat negativt för covid-19, vara vaccinerad mot eller ha tillfrisknat från covid-19. Testet får som huvud­regel vara max 48 timmar gammalt. Information hittas här

Lokala restriktioner

Från och med 11 augusti lättates Lockdown i Bangladesh. Detta innebär att  kontor och marknader öppnas igen. Mataffärer och restauranger kan vara öppna 10:00-20:00, dock med 50% av sin kundkapacitet. 

För ytterligare information om de nya restriktionerna kan du läsa cirkulären här (nr 150 i bangla) eller här (på engelska):

Circular on easing Lockdown

Munskydd är ett krav för att besöka butiker, institutioner och allmänna platser.

Råd till svenska resenärer

Svenska medborgare bör fortsatt noga se över nödvändigheten av att resa under rådande omständigheter och se till att resa med marginaler.

Ambassaden uppmanar resenärer i Bangladesh och regionen att följa folkhälsomyndighetens uppmaningar, lokala myndigheters anvisningar och lokal media. Mer information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar finns också på WHO:s hemsida

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Ambassaden påminner om att registrera sig på svensklistan vid resor till landet samt att ladda ner appen UD Resklar.

Senast uppdaterad 24 okt 2021, 16.52