Meny

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Den 24 juli 2018 undertecknade Vitrysslands president Lukasjenko ett dekret som ger medborgare i ett 80-tal länder, däribland Sverige, rätt att vistas i Vitryssland i upp till 30 dagar utan krav på visering. De nya reglerna gäller enbart vid in- och utresa via Minsks internationella flygplats (Minsk-2) och alltså inte landvägen via exempelvis Litauen. Notera att inresedagen räknas som den första dagen, och att man måste lämna Vitryssland senast 23:59 på den trettionde dagen. Medel för uppehälle jämte giltig försäkring krävs. Personer som ankommer med flyg från Ryssland eller avser att resa till Ryssland efter vistelsen i Vitryssland omfattas inte av viseringsfriheten, inte heller innehavare av diplomat- eller tjänstepass eller motsvarande resedokument. Dekretet trädde i kraft den 27 juli 2018. 

Svenska medborgare som inte omfattas av ovanstående regler behöver visering för att besöka Vitryssland. Det är möjligt att i Sverige ansöka om visering till Vitryssland. Sedan slutet av maj 2018 finns en vitrysk ambassadör i Sverige,   http://sweden.mfa.gov.by/ru/consular_issues/ .  Här hittar du aktuella telefonnummer om du vill komma i kontakt med en vitrysk ambassad i ett grannland, för att fråga hur du går till väga för att söka visering till Vitryssland http://belarusfacts.by/en/


Utländska medborgare måste registreras hos Inrikesministeriets migrationsavdelning om vistelsen i Vitryssland är längre än 5 dagar. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell, privatperson) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag). Sedan januari 2019 är det möjligt att registrera sig via internet, och det är inte längre krav på att besöka ett fysiskt migrationskontor. Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Tänk på att ditt pass ska vara giltigt minst tre månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par dagar extra om du av någon oförutsedd anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag. 

Observera att visum till Ryssland inte gäller för vistelse i Vitryssland eller tvärtom. Gränskontroll saknas på den vitryska sidan mellan Ryssland och Vitryssland, men personer utan giltigt visum till Vitryssland kan få böter och inreseförbud. Det är viktigt att man före avresa kontrollerar med sin resebyrå/flygbolag att man inte behöver ett transitvisum om man byter flyg i Vitryssland. 

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången mellan Ryssland och Vitryssland enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Ryssland över denna gräns (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsha-Kruglovka). Motsvarande problem vid inresa till Vitryssland har noterats på den ryska sidan.

Personer med dubbelt medborgarskap (dvs. vitryskt och svenskt) betraktas av lokala myndigheter som vitryska medborgare under sin vistelse i landet. Läs mer om för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap på UDs hemsida.

Senast uppdaterad 21 aug 2019, 15.46