Meny
  • Svenska

USA

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813) reglerar vilket ansvar staten har för att bistå ett stort antal personer med anknytning till Sverige som drabbas av en kris- eller katastrofsituation utomlands. Lagen fastslår att den enskilde ska stå för kostnaderna om staten tvingas ingripa vid en konsulär kris utomlands.

Läs mer