Meny
  • Svenska

USA

Frihetsberövad i utlandet

Om du frihetsberövas utomlands, kan en svensk ambassad inte påverka eller ingripa i det landets rättsprocess. Ambassaden verkar för att du får offentlig försvarare utsedd av vistelselandets myndigheter och kan om du vill, hjälpa till att förmedla kontakt med din familj. Ambassaden kan däremot aldrig få dig frigiven ur häkte eller fängelse och inte heller betala borgen eller böter för dig.

Läs mer