Meny
  • Svenska

USA

Arv i internationella situationer i USA

Arv i internationella situationer

Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Läs mer