Meny

USA

Rösta i valet 2018

Den 9 september 2018 hålls val till Sveriges riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Svenska medborgare i USA med rösträtt kommer kunna antingen brevrösta eller rösta på plats på olika vallokaler runt om i USA. Mer detaljerad information kommer läggas upp närmre valet. 

Brevröstmaterial, inklusive utlandsröstkort, skickas automatiskt till alla utlandssvenskar med början i mitten av juli. Valmyndigheten använder sig av informationen i den s k röstlängden som i sin tur är baserad på den information som finns i Skatteverkets folkbokföring. Därför är det viktigt att se till att dina adressuppgifter är korrekta i folkbokföringen. Du kan lätt uppdatera dina uppgifter och på så sätt se till att du får ditt brevröstmaterial till rätt adress genom att fylla i blanketten nedan och skicka till adressen på blanketten:

> Blankett: Ny adress/röstlängd för utvandrad

Du kommer även kunna beställa brevröstmaterial från de olika konsulatet i USA, samt från ambassaden i Washington DC. Man kan börja brevrösta tidigast 26 juli. 

Rösträtt

>För att ha rösträtt måste man fylla 18 år senast på valdagen (9 september 2018).

>För att få rösta i riksdagsvalet måste man vara svensk medborgare och ha varit folkbokförd i Sverige vid något tillfälle.

>För att ha röstrött i kommun – och landstingsfullmäktige måste man vara svensk medborgare och vara folkbokförd i kommunen/landstinget, eller vara medborgare i ett EU-land, Island eller Norge och vara folkbokförd i kommunen/landstinget, eller vara medborgare i annat land och varit folkbokförd i Sverige i 3 år, samt nu vara folkbokförd i kommunen/landstinget.

Utskrivna svenskar i utlandet har alltså endast rösträtt i riksdagsvalet. Ditt röstkort anger vilka val du har rösträtt i.

Röstlängd

Utlandssvenskar finns med i röstlängden i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen. Röstlängden baseras på information från folkbokföringen så därför är det viktigt att se till att uppdatera adressuppgifter.

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för vara kvar i röstlängden i en ny tioårsperiod. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner från Skatteverkets hemsida och skickas sedan direkt till adressen på blanketten.

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet har en utlandssvensk som inte är med i röstlängden ändå möjlighet att rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet eller från en utlandsmyndighet räknas så länge rösten når Valmyndigheten senast kl. 12.00 dagen före valdagen. Rösten räknas även som en anmälan till röstlängden för 10 år framåt. 

> Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Allmänt om: Rösta utomlands

Den 9 september 2018 är det val i Sverige till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta. På Sweden Abroad kommer det även att finnas information om var just du, i det land där du befinner dig, kan finna en plats för röstmottagning. Så håll dig informerad genom att aktivt söka information på aktuell sida på Sweden Abroad för det land där du befinner dig. Informationen uppdateras även löpande på ambassadernas sociala medier som exempelvis Facebook.

Läs mer