Meny

USA

Rösta i valet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Som alltid röstar man i förtid när man befinner sig i utlandet. Man kan inte rösta på själva valdagen utanför Sverige.

Personer i USA med rösträtt i svenska val kan antingen brevrösta eller rösta på plats på olika vallokaler runtom i USA. (I New York kan du även rösta under bokad pass- och expeditionstid.) Om man brevröstar är man själv ansvarig för att rösten når Sverige i tid (du kan brevrösta tidigast den 11 april!). Du kan läsa mer om rösträtt längre ner på sidan.

> Här hittar du tider och platser för röstning på olika platser i USA

Brevröstmaterial för valet till Europaparlamentet, inklusive utlandsröstkort, skickas automatiskt till alla utlandssvenskar med början i mitten av mars. OBS! Du kan brevrösta tidigast den 11 april! Valmyndigheten använder sig av information som finns i den s k röstlängden, som i sin tur är baserad på den information som finns i Skatteverkets folkbokföring. Därför är det viktigt att se till att dina adressuppgifter är korrekta i folkbokföringen. Du kan lätt uppdatera dina uppgifter och på så sätt se till att du får ditt brevröstmaterial till rätt adress genom att fylla i blanketten nedan och skicka till adressen på blanketten:

> Blankett: Ny adress/röstlängd för utvandrad

Du kan även begära brevröstmaterial från Valmyndigheten, din hemkommun, eller genom att skicka en e-post med komplett postadress till en ambassad/konsulat i USA. Svenska kyrkan i New York kommer också ha brevröstmaterial. Du kan tidigast brevrösta den 11 april!

Rösträtt i valet till Europaparlamentet

>För att ha rösträtt måste man fylla 18 år senast på valdagen (26 maj 2019).

>Svenska medborgare har rösträtt om de är, eller någon gång varit, folkbokförda i Sverige. (Svenska medborgare som är bosatta i annat EU-land kan välja att rösta i det landet istället genom att anmäla sig till röstlängden där. Hen kommer då strykas från röstlängden i Sverige.)

>Medborgare i EU:s medlemstater har rösträtt i svenska Europaparlamentsvalet om de senast den 26 april är folkbokförda i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden.

Röstlängd

Utlandssvenskar finns med i röstlängden i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen. Röstlängden baseras på information från folkbokföringen så därför är det viktigt att se till att uppdatera adressuppgifter. Röstlängden sammanställs 30 dagar innan valdagen.

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för vara kvar i röstlängden i en ny tioårsperiod. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner från Skatteverkets hemsida och skickas sedan direkt till adressen på blanketten.

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet, och man därmed inte är med i röstlängden,så kan man ändå rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet eller från en utlandsmyndighet räknas så länge rösten når Valmyndigheten dagen före valdagen. Rösten räknas även som en anmälan till röstlängden för 10 år framåt. 

> Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Behöver jag ett röstkort för att kunna rösta?  - Nej, det behövs inte, du kan rösta ändå om du uppfyller kraven för rösträtt, antingen personligen på ett konsulat/ambassad eller genom att brevrösta. Brevröstmaterial kan du beställa från Valmyndigheten, din hemkommun, eller från ett konsulat/ambassad i USA 

Jag vet inte om jag är med i röstlängden - kan jag rösta ändå? - Ja det kan du om du uppfyller kraven för rösträtt . Och din röst räknas som en anmälan till röstlängden i 10 år framåt.

Grundläggande information om: Rösta utomlands

Läs mer