Om utlandet USA

Registrera nyfödd utomlands

För att kunna ansöka om pass för barn som fötts utanför Sverige måste man först ansöka om ett samordningsnummer. Samordningsnummer har samma funktion som personnummer.

Man ansöker endast om samordningsnummer om man vill ansöka om svenskt pass till sitt barn. Om du inte vill att din barn ska ha svenskt pass ansöker du inte om samordningsnummer. 

> Ansöka om samordningsnummer