Meny
  • Svenska

USA

Allmänt om: Allvarligt sjuk eller skadad

Blir du allvarligt sjuk eller skadad när du är utomlands ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag genom deras larmcentral. UD eller ambassaden kan också hjälpa dig att kontakta anhöriga i Sverige och hålla kontakten med vårdande läkare, sjukhus och myndigheterna i landet där du befinner dig.

Läs mer