Meny
  • Svenska

USA

Allmänt om: Dödsfall utomlands

Om en svensk dör utomlands kan ambassaden eller närmaste konsulat hjälpa till med att få fram information om händelsen från lokala myndigheter. Ambassaden eller konsulatet kan också bistå anhöriga på plats med råd om hur man ska gå tillväga, dels med att ta fram nödvändig dokumentation för hemtransport av den avlidna och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket.

Läs mer