• Svenska

Om utlandet Ungern

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering
Det råder för närvarande en utbredd samhällsmitta av coronaviruset i Ungern. För att begränsa smittspridningen har den ungerska regeringen utlyst nationellt nödläge vilket innebär omfattande restriktioner (se nedan). Aktuell statistik om antalet smittade finns på denna sida.

Särskilda inresebestämmelser
För närvarande har endast ungerska medborgare, nära anhöriga till ungerska medborgare, personer med permanent hemvist i Ungern, samt affärsresenärer rätt att resa in i landet.

Efter inresan gäller 10 dagars obligatorisk karantän. Karantänstiden kan förkortas om man kan uppvisa två negativa PCR-test för de ungerska hälsomyndigheterna. De två testerna måste genomföras med 48 timmars mellanrum men inget av de får vara äldre än 5 dagar. Det första testet kan genomföras i ett Schengenland, USA eller Kanada och måste vara utfärdat på antigen ungerska eller engelska. Det andra testet måste genomföras i Ungern.

Utländska medborgare som inte har rätt att resa in i Ungern kan i följande fall ansöka om inresetillstånd hos den ungerska polisen:

 • Kallelse till rättegång vid en ungersk domstol.
 • Inbjudan av den ungerska staten eller annan officiell myndighet.
 • Remiss för en medicinsk behandling.
 • Utförande av varutransporter.
 • Studier vid ett ungerskt universitet eller högskola.
 • Deltagande vid familjehögtid (bröllop, dop eller begravning).
 • Vård av anhörig.
 • Medverkan vid större sporttävling, kulturevenemang eller kyrkoaktivitet.
 • Andra speciella omständigheter.

Ansökan ska skickas in elektroniskt, via polisens hemsida, och ska vara skriven på antigen ungerska eller engelska. Det är också möjligt att lämna i en ansökan via ett juridiskt ombud. Även om ansökan beviljas kvarstår kravet på 10 dagars karantän efter inresan.

De som kan intyga att de har genomgått och tillfrisknat från en covid-19 infektion har rätt att resa in i Ungern utan krav på karantän, oavsett medborgarskap eller ursprungsland. Intyget måste vara skrivet på ungerska eller engelska och får inte vara äldre än 6 månader.

Även affärsresenärer, som kan intyga att de reser till Ungern i arbetssyfte, har rätt att resa in i landet utan krav på karantän. Mer information och formulär för affärsresenärer finns på polisens hemsida.

Det finns möjlighet att transitera genom Ungern landvägen, eller via Budapests internationella flygplats, utan krav på karantän under följande villkor:

 • Man får inte uppvisa misstänkta covid-19 symptom vid inresan.
 • Man måste kunna styrka att man har rätt att fortsätta sin resa (dvs. inte riskerar att fastna i Ungern).
 • Man måste följa den rutt som polisen anvisar och får endast stanna vid särskilt utmärkta bensinstationer och viloplatser.
 • Man måste lämna Ungern inom 24 timmar.

Vidare information om transit finns på den ungerska polisens hemsida.

Alla som avser att resa till Ungern per flyg uppmanas att innan avresan bekräfta sin resa med sitt flygbolag, då flygbolaget kan ha egna, mer restriktiva, regler för resor till Ungern.

Lokala restriktioner
Det råder utegångsförbud mellan 22.00 och 05.00. Allmänna sammankomster är förbjudna, och teatrar, biografer, gym och andra publika inrättningar måste hålla stängt.

Restauranger får endast servera mat för avhämtning. Affärer och serviceverksamheter, som tex. frisörer, får vara öppna fram till 21.30. Det finns dock restriktioner för hur många som får vistats i en affärslokal samtidigt.

Endast affärsresenärer har rätt att övernatta på hotell.

Det är obligatoriskt att bära munskydd i samtliga publika inomhusmiljöer och det även obligatoriskt att bära munskydd på allmänna platser utomhus.

Råd till svenska resenärer
Om man upplever sjukdomssymptom som kan vara orsakade av coronaviruset ska man inte genast uppsöka sjukhus eller vårdcentral utan först kontakta en allmänläkare per telefon för vidare råd och instruktioner.

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Vidare information finns på dessa sidor 

Ungerska hälsomyndigheten

Ungerska utrikesministeriets reseinformation

EU:s smittskyddsmyndighet

Budapests internationella flygplats

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Senast uppdaterad 07 apr 2021, 10.50