• Svenska

Om utlandet Ungern

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering
Aktuell statistik om smittläget finns på denna sida.

Särskilda inresebestämmelser
Den som har ett ungerskt vaccinationsintyg eller EU:s digitala covidintyg har rätt att resa in i Ungern utan krav på karantän eller andra restriktioner. Intyget måste visa att man har blivit vaccinerad med minst 1 dos, eller att man har tillfrisknat från en covid-19 infektion, eller att man har ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar. Svenska medborgare kan ansöka om EU-intyget via denna sida.

Barn (under 18 år) som reser i målsmans sällskap behöver inte test- eller vaccinationsintyg för att få resa in i Ungern.

Vidare information finns på den ungerska polisens hemsida.

Utländska medborgare som inte har rätt att resa in i Ungern kan i följande fall ansöka om inresetillstånd hos den ungerska polisen:

 • Kallelse till rättegång vid en ungersk domstol.
 • Inbjudan av den ungerska staten eller annan officiell myndighet.
 • Remiss för en medicinsk behandling.
 • Utförande av varutransporter.
 • Studier vid ett ungerskt universitet eller högskola.
 • Deltagande vid familjehögtid (bröllop, dop eller begravning).
 • Vård av anhörig.
 • Medverkan vid större sporttävling, kulturevenemang eller kyrkoaktivitet.
 • Andra speciella omständigheter.

Ansökan ska skickas in elektroniskt, via polisens hemsida, och ska vara skriven på antigen ungerska eller engelska. Det är också möjligt att lämna i en ansökan via ett juridiskt ombud. Även om ansökan beviljas krävs 10 dagars karantän efter inresan.

Affärsresenärer, som kan intyga att de reser till Ungern i arbetssyfte, har rätt att resa in i landet utan krav på karantän. Mer information och formulär för affärsresenärer finns på polisens hemsida.

Det finns möjlighet att transitera genom Ungern landvägen, eller via Budapests internationella flygplats, utan krav på karantän under följande villkor:

 • Man får inte uppvisa misstänkta covid-19 symptom vid inresan.
 • Man måste ha giltiga resehandlingar.
 • Man måste följa den rutt som polisen anvisar och får endast stanna vid särskilt utmärkta bensinstationer och viloplatser.
 • Man måste lämna Ungern inom 24 timmar.

Vidare information om transit finns på den ungerska polisens hemsida.

Alla som avser att resa till Ungern per flyg uppmanas att innan avresan bekräfta sin resa med sitt flygbolag, då flygbolaget kan ha egna, mer restriktiva, regler för resor till Ungern.

Lokala restriktioner
Det är obligatoriskt att bära munskydd i "offentliga inomhusmiljöer". Detta innefattar tåg, taxi, övrig lokaltrafik samt affärer, shoppingcentrum, badhus, teatrar, biografer och bibliotek.

För närvarande krävs inte covid-intyg för att besöka restauranger och hotell. För inträde till festivaler och större musikevenemang krävs dock ungerskt eller EU:s covid-intyg.

Råd till svenska resenärer
Om man upplever sjukdomssymptom som kan vara orsakade av coronaviruset ska man inte genast uppsöka sjukhus eller vårdcentral utan först kontakta en allmänläkare per telefon för vidare råd och instruktioner.

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Svenska medborgare som är permanent bosatta i Ungern har möjlighet att erhålla vaccin mot covid-19 genom det ungerska vaccinationsprogrammet. Från den 4 maj kan även personer som saknar ungersk socialförsäkring registrera sig för vaccinering. Mer information finns på denna sida. De som har vaccinerat sig i Ungern men ännu inte har erhållit ett vaccinationskort uppmanas att kontakta ett statligt informationskontor (kormányablak).

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Vidare information finns på dessa sidor 

Ungerska hälsomyndigheten

Ungerska utrikesministeriets reseinformation

EU:s smittskyddsmyndighet

Budapests internationella flygplats

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Senast uppdaterad 05 jan 2022, 10.50